Category

Handhaving

Formulier (proef-)abonnement Textbase

Formulier (proef-)abonnement digitaal handboek

TextBase De Roever Handhaving

TextBase De Roever Handhaving

Brief of rapport: makkelijk, goed en snel

Wilt u tijd besparen bij het opstellen van handhavingsbrieven en eenvoudig een kwalitatief goede brief opstellen? Dat kan nu met TextBase De Roever Handhaving. Dit is een internet-applicatie met een database van tekstblokken en voorschriften. Met TextBase De Roever Handhaving kunt u efficiënte wijze de controlebrieven opstellen in uw eigen opmaak. Het programma is zeer gebruikersvriendelijk. De basis is een tekstdatabase met daarin alle relevante artikelen uit AMvB’s en richtlijnen dat met behulp van een programma wordt gecombineerd met variabelen. Met TextBase De Roever Handhaving is een handhavingsbrief of een controlerapport of beiden snel opgesteld. Tevens krijgt u toegang tot onze digitale checklisten.

Gebruik van TextBase De Roever Handhaving

TextBase De Roever Handhaving is zeer eenvoudig in gebruik. Het gebruik van het programma vereist alleen de installatie van een plug-in in Word. Met deze plug-in kunt u de met TextBase geselecteerde tekstbestanden importeren in uw Word-document. Door voor een plug-in te kiezen is Textbase geschikt voor vaste werkplekken of flexwerken, maar ook voor het werken bij een klant, thuiswerken of mobiel werken. U kunt vanaf meerdere locaties werken, hier zijn geen extra kosten aan verbonden. De plug-in installeert u via onze site, zodat iedere gebruiker hier altijd de beschikking over heeft.

Vervolgens stelt u op grond van uw bevindingen het controlerapport op door het selecteren van de tekstblokken. Hiervan ziet u de voorbeelden op het scherm. Selecteren, toevoegen en wijzigen van de volgorde is eenvoudig door duidelijke buttons. Eventuele variabelen in de tekstblokken kunnen worden ingevuld (b.v. de datum van de vergunning, de naw-gegevens van de inrichting of de naam van de controleur). Het programma controleert of alle variabelen zijn ingevuld. De geselecteerde items worden vervolgens in uw word-document geïmporteerd vanaf de plaats waar de cursor staat. Daarbij worden de opmaakprofielen van het document gebruikt. Dit betekent dat de brief in uw huisstijl wordt opgemaakt. De door u gemaakte selectie wordt op de server bewaard, zodat u deze in een later stadium altijd kunt aanpassen.

Een organisatie kan meerdere gebruikers aanmelden. U krijgt zelf de mogelijkheid om gebruikers te verwijderen en nieuwe gebruikers aan te maken.

Het gemak van TextBase De Roever Handhaving

De speerpunten die TextBase De Roever Handhaving praktisch en overzichtelijk maken zijn:

 • gebruik voorkomt veel traditionele “knip- en plakfouten”;
 • tekstdatabase met alle relevante artikelen uit AMvB’s en richtlijnen en daarbij de meest voorkomende tekortkomingen;
 • teksten worden geïmporteerd naar het door u aangemaakte word-document dat eventueel gekoppeld kan zijn aan uw inrichtingenbestand of registratieprogramma;
 • verkennerachtige structuur met tekstblokken in beeld waardoor tekstblokken direct te vinden zijn;
 • inhoud altijd actueel;
 • eenvoudig in gebruik dus geen specifieke opleiding of cursus nodig.

Handboek Handhaving Activiteitenbesluit

TextBase De Roever Handhaving wordt gebruikt in combinatie met ons Handboek Handhaving Activiteitenbesluit. Dit handboek bevat checklisten voor alle AMvB’s (waaronder een zeer goed werkbare checklist voor het Activiteitenbesluit) en richtlijnen (PGS). In TextBase De Roever Handhaving zijn alle voorschriften uit het handboek opgenomen. Een abonnement op TextBase De Roever Handhaving omvat automatisch ook een abonnement op de digitale checklisten. Als u wilt kunt u zich los hiervan abonneren op het Handboek Handhaving Activiteitenbesluit. Kent u dit handboek nog niet, klik hier.

Digitale checklisten

Via de web-applicatie zijn ook onze checklisten gratis digitaal te raadplegen. Dit is een onderdeel van het abonnement van TextBase De Roever Handhaving. Als blijkt dat u in de toekomst alleen met de digitale checklisten werkt, kunt u het abonnement voor het handboek natuurlijk opzeggen. Ook bestaat op korte termijn de mogelijkheid om alleen een abonnement te nemen op de digitale checklisten.

Afspraak maken?

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van het programma, kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvende demonstratie. Deze kost slechts een half uur tot drie kwartier van uw tijd. Als u een afspraak wilt maken voor een demonstratie, kunt u contact opnemen met Caspar den Hertog, directeur en clustermanager Handhaving, telefonisch op 073 594 10 11 of mailen naar c.den.hertog@deroever.nl.

Kosten

De kosten voor TextBase De Roever Handhaving bedragen € 500,- exclusief BTW per jaar per gebruiker. Wij vragen geen eenmalige aanschafkosten. Bij meer dan 5 gebruikers bieden wij een korting aan.

Gratis proefabonnement

Laat u zelf overtuigen van de kracht van TextBase De Roever Handhaving en vraag een gratis proefabonnement aan. Wij maken dan een afspraak met u voor een korte introductie van het programma. Wilt u zich aanmelden voor een proefabonnement of een abonnement, klik hier.

Digitaal Handboek Handhaving Activiteitenbesluit

Digitaal Handboek Handhaving Activiteitenbesluit

Digitaal Handboek Handhaving Activiteitenbesluit

Zoekt u zich ook suf in het Activiteitenbesluit milieubeheer? Mist u een handzame checklist om te gebruiken bij controles? Wij bieden een praktische tool aan, het Digitale Handboek Handhaving Activiteitenbesluit. Hiermee kunt u snel en goed uit de voeten met het Activiteitenbesluit.

Handboek Handhaving Activiteitenbesluit

De Roever heeft een praktische en overzichtelijk digitaal Handboek voor  handhaving van het Activiteitenbesluit ontwikkeld. Deze checklist kan worden gebruikt bij controlebezoeken maar is ook heel handig als naslagwerk op kantoor, voor het opstellen van brieven of het beantwoorden van vragen. Afgelopen met het zoeken in de verschillende hoofdstukken van het besluit en de regeling. Met ons handboek heeft u alles overzichtelijk per onderwerp bij elkaar. Omdat alle relevante voorschriften snel vindbaar zijn en overzichtelijk zijn weergegeven, is het een onmisbaar hulpmiddel voor de handhaving.

Opzet checklist

Hierna noemen wij de speerpunten die deze checklist praktisch en overzichtelijk maken.

 • Van alle activiteiten (bijvoorbeeld metaalbewerking of opslag in een bovengrondse tank) staan alle artikelen uit het Besluit en de Regeling bij elkaar. Daar waar nodig gepresenteerd per milieuaspect. Ook staan hierbij alle overgangs- en uitzonderingsbepalingen. U heeft dus direct en snel een compleet overzicht over de relevante voorschriften voor een bepaalde activiteit.
 • De checklist maakt gebruik van verschillende kleuren die de herkomst (Besluit of Regeling) aangeven.
 • Bij de voorschriften is aangegeven of het erkende of verplichte maatregelen betreft.
 • Geluid-, geur- en stofnormen die alleen met metingen kunnen worden gecontroleerd zijn niet opgenomen. In de praktijk wordt dit pas gecontroleerd als er klachten zijn of als alternatieven voor erkende of verplichte maatregelen moeten worden beoordeeld.
 • Ook voor andere besluiten (LPG-tankstations en broeikasgassen- ozonlaag afbrekende stoffen) en regelingen (PGS 15, 19, 25, 28 en 30) hebben wij vergelijkbare documenten opgesteld. Al deze informatie is verzameld in ons Handboek Handhaving Activiteitenbesluit©.
 • Wij verzorgen de updates van het Handboek. Updates worden uiterlijk 4 weken na wijziging van wet- en regelgeving aangeleverd.
 • Het handboek betreft een PDF-bestand met bladwijzers dat u kunt opslaan op uwsmartphone, tablet, notebook of PC. Een gebruiker mag het bestand op meerdere apparaten opslaan. U heeft zo het Handboek altijd beschikbaar.

Klik hier voor een voorbeeld.

Handboek aanschaffen

De kosten voor het Handboek staan in onderstaande tabel weergegeven per aantal gebruiker (fte) per jaar. Dit is inclusief een abonnement op updates zodat u altijd beschikt over een actueel handboek. De prijs per handboek wordt elk jaar met behulp van een kostenindex aangepast.

Aantal gebruikers Kosten exclusief BTW
1 gebruiker € 110,-
2 gebruikers € 220,-
3 gebruikers € 308,-
4 gebruikers € 396,-
5 gebruikers € 484,-
6 gebruikers € 572,-
7 gebruikers € 660,-
8 gebruikers € 742,50
9 gebruikers € 825,-
10 tot 14 gebruikers € 880,-
15 tot 19 gebruikers € 1.100,-
20 tot 24 gebruikers € 1.320,-
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Caspar den Hertog, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: c.den.hertog@deroever.nl.

Wilt u zich aanmelden voor een proefabonnement of een abonnement, klik hier.

Milieucontroles

Milieucontroles

Controles en kwaliteit

Onze adviseur maken bij de controles gebruik van het Handboek Handhaving Activiteitenbesluit©. Dit handboek gebruiken zij ook als naslagwerk bij het opstellen van de handhavingsbrieven en rapporten. Op deze manier garanderen wij een goede kwaliteit van de uitgevoerde controles en de bijbehorende rapportages.

Voorlichting tijdens controles

Voor voorlichting hebben wij voorbeelden van incidentenmanagement en noodplannen voor propaantanks, die wij tijdens de controle ter beschikking kunnen stellen. Ook hebben onze handhavers stickers met “Roken en open vuur verboden”. Hierdoor kunnen we veel voorkomende kleine tekortkomingen ter plaatse oplossen zodat geen hercontrole hoeft te worden uitgevoerd.

Integrale milieucontrole

Bij een integrale milieucontrole komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • juridische toets;
 • veranderingen;
 • naleving voorschriften;
 • noodzaak actualisatie/maatwerkvoorschrift;
 • afgifte afvalstoffen;
 • gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen.

Juridische toets

Bij elke controle wordt nagegaan of sprake is van een A-, B- of C-inrichting. Dit wordt in de rapportage vastgelegd. Verder gaan wij standaard na:

 • of er veranderingen zijn waarvoor een melding of aanvraag vereist is;
 • of de voorschriften van de vergunning actueel zijn;
 • of maatwerkvoorschriften moeten worden opgelegd;
 • of de drie-jarentermijn voor realisatie van de inrichting of onderdelen daarvan is verstreken.

Hercontrole

Als u dat wilt voeren wij ook de hercontroles uit waarvan de begunstigingstermijn binnen de overeengekomen periode afloopt.

Rapportage van de controle

De controles worden gerapporteerd in de vorm die u wenst. Dit kan zijn een controlebrief, een brief met een controlerapport of alleen een controlerapport. Wij stellen de brieven op met het behulp van “TextBase De Roever Handhaving“. Verder vermelden wij in de aanschrijvingsbrief de internetadressen waar informatie kan worden ingewonnen over gecertificeerde bedrijven die keuringen mogen uitvoeren, bedrijven die gevaarlijke afvalstoffen mogen afvoeren, etc.

Snel het advies in huis

Binnen 2 weken na het bedrijfsbezoek leveren wij het controlerapport bij de klant aan.

Kwaliteit en borging

De controles worden uitgevoerd door een ervaren adviseur (hbo-er), die bij ons in vaste dienst is. Onze adviseurs hanteren actuele checklisten (Handboek Handhaving Activiteitenbesluit©) en TextBase De Roever Handhaving. Dit houdt een systematische en integrale aanpak in. De ervaring, kennis en aanpak garanderen een goede kwaliteit. Om de kwaliteit van de advisering te borgen vindt van de producten een tweede lezing plaats. De Roever is gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001; 2000 (kwaliteitszorg).

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Caspar den Hertog, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: c.den.hertog@deroever.nl.

Handhaving

Handhaving

Uw partner voor handhaving

Veertig jaar ervaring. Vaste contactpersonen. Maatwerk met als uitgangspunt uw standaardprocedures en handhavingsstrategie. Dit zijn onderscheidende punten die onze opdrachtgevers waarderen in een van de kernactiviteiten van De Roever Omgevingsadvies: handhaving.

Controles en hercontroles

De Roever Omgevingsadvies houdt zich bezig met preventieve handhaving. Onze adviseurs handhaving voeren integrale milieucontroles uit. Hierbij volgen wij uw standaardprocedures en handhavingsstrategie. Ook kunnen wij de hercontroles uitvoeren. Bij AMvB-bedrijven en controle van veiligheidsaspecten op basis van CPR/PGS-richtlijnen maken wij gebruik van uitgebreide checklisten om een adequate controle te kunnen garanderen. Alle voor handhaving relevante besluiten en PGS-richtlijnen zijn verzameld in het Handboek Handhaving Activiteitenbesluit. Dit is een praktische tool bij de uitvoering van controles en het opstellen van rapportages. Al 80 gemeenten maken hier gebruik van. Voor meer informatie over dit Handboek Handhaving Activiteitenbesluit klikt u op deze link.

Dwangsom of bestuursdwang

Daarnaast kunt u ons bureau ook inschakelen voor de repressieve handhaving. In overleg wordt dan overgegaan tot dwangsom, bestuursdwang of intrekking van een vergunning. Onze milieujuristen zorgen voor een gedegen besluit.

Rapportage in elke gewenste vorm

De aard en lay-out van de handhavingsbrieven en rapporten is naar wens te regelen: van eenvoudig tot uitgebreid. In alle gevallen worden brieven conform uw lay-out en de werkafspraken aangeleverd. Bij het opstellen van rapportages maken wij gebruik van TextBase De Roever Handhaving, zodat brieven en rapporten niet alleen qua lay-out maar ook wat betreft schrijfstijl op een uniforme wijze bij u worden aangeleverd. TextBase De Roever Handhaving is software en een database met teksten (voorschriften en tekortkomingen daarop uit alle besluiten en regels, waaronder het Activiteitenbesluit). Ook u kunt deze software gebruiken voor het opstellen van controlerapporten. Voor meer informatie over TextBase De Roever Handhaving klikt u op deze link.

Controles uitbesteden: efficiënt, gemakkelijk en transparant

Met de ervaring en kennis van onze adviseurs handhaving en de hulpmiddelen Handboek Handhaving Activiteitenbesluit en TextBase De Roever Handhaving voeren wij controles met een hoge kwaliteit en toch efficiënt uit. Op elk moment heeft u inzicht in de kosten en de voortgang. Met andere woorden het uitbesteden van controles is efficiënt, gemakkelijk en transparant. U heeft er geen omkijken meer naar.

Voor meer informatie , download onze leaflet Handhaving.