Category

Nieuws

Toezicht Flora- en faunawet en subsidieverlening voor de Omgevingsdienst Brabant Noord.

Voor de Omgevingsdienst Brabant Noord zijn wij actief als toezichthouder, binnen de Flora en Faunawet. Wij beoordelen ontheffingen die binnen deze wet zijn verleend en machtigingen die op basis van deze ontheffingen door de Faunabeheereenheid zijn verleend. Agrariërs kunnen bijvoorbeeld, voor het telen van een gewas, een machtiging aanvragen bij de Faunabeheereenheid. Deze machtiging geeft een agrariër toestemming om in een bepaalde periode fauna te weren dan wel te verjagen.

Continue Reading