Category

Software

Tools

Tools

Tool: rekenbladen veehouderijen

Als u werkt met de verspreidingsmodellen V-stacks Vergunning, V-stacks Gebied en ISL3a zijn lastige berekeningen nodig om de juiste invoerparameters te bepalen. Met behulp van onze rekenbladen voor veehouderijen worden deze berekeningen in stuk gemakkelijker. De rekenbladen zijn ook voorzien van een handig hulpmiddel om op basis van dieraantallen en stalsystemen de totale geur-, ammoniak en fijn stofemissie van een veehouderij te bepalen. Wilt u het rekenprogramma downloaden, klik dan hier.

Tool: omrekenen grond m3 naar ton

Als u werkt met het Besluit bodemkwaliteit is het vaak nodig om gewicht om te rekenen naar m3 en omgekeerd. Geen lastige berekening. Vervelend is het wel, dat in het besluit op verschillende plaatsen verschillende getallen worden gebruikt. Daarom hebben we een rekenprogramma gemaakt. Dit programma gebruikt het gemiddelde van de diverse waarden die voor de materialen in het Besluit staan. Met het rekenprogramma kunt u de omrekening snel maken. Wilt u het rekenprogramma downloaden, klik dan hier.

TextBase Handhaving

TextBase De Roever Handhaving

Brief of rapport: makkelijk, goed en snel

Wilt u tijd besparen bij het opstellen van handhavingsbrieven en eenvoudig een kwalitatief goede brief opstellen? Dat kan nu met TextBase De Roever Handhaving. Dit is een internet-applicatie met een database van tekstblokken en voorschriften. Met TextBase De Roever Handhaving kunt u efficiënte wijze de controlebrieven opstellen in uw eigen opmaak. Het programma is zeer gebruikersvriendelijk. De basis is een tekstdatabase met daarin alle relevante artikelen uit AMvB’s en richtlijnen dat met behulp van een programma wordt gecombineerd met variabelen. Met TextBase De Roever Handhaving is een handhavingsbrief of een controlerapport of beiden snel opgesteld. Tevens krijgt u toegang tot onze digitale checklisten.

Gebruik van TextBase De Roever Handhaving

TextBase De Roever Handhaving is zeer eenvoudig in gebruik. Het gebruik van het programma vereist alleen de installatie van een plug-in in Word. Met deze plug-in kunt u de met TextBase geselecteerde tekstbestanden importeren in uw Word-document. Door voor een plug-in te kiezen is Textbase geschikt voor vaste werkplekken of flexwerken, maar ook voor het werken bij een klant, thuiswerken of mobiel werken. U kunt vanaf meerdere locaties werken, hier zijn geen extra kosten aan verbonden. De plug-in installeert u via onze site, zodat iedere gebruiker hier altijd de beschikking over heeft.

Vervolgens stelt u op grond van uw bevindingen het controlerapport op door het selecteren van de tekstblokken. Hiervan ziet u de voorbeelden op het scherm. Selecteren, toevoegen en wijzigen van de volgorde is eenvoudig door duidelijke buttons. Eventuele variabelen in de tekstblokken kunnen worden ingevuld (b.v. de datum van de vergunning, de naw-gegevens van de inrichting of de naam van de controleur). Het programma controleert of alle variabelen zijn ingevuld. De geselecteerde items worden vervolgens in uw word-document geïmporteerd vanaf de plaats waar de cursor staat. Daarbij worden de opmaakprofielen van het document gebruikt. Dit betekent dat de brief in uw huisstijl wordt opgemaakt. De door u gemaakte selectie wordt op de server bewaard, zodat u deze in een later stadium altijd kunt aanpassen.

Een organisatie kan meerdere gebruikers aanmelden. U krijgt zelf de mogelijkheid om gebruikers te verwijderen en nieuwe gebruikers aan te maken.

Het gemak van TextBase De Roever Handhaving

De speerpunten die TextBase De Roever Handhaving praktisch en overzichtelijk maken zijn:

  • gebruik voorkomt veel traditionele “knip- en plakfouten”;
  • tekstdatabase met alle relevante artikelen uit AMvB’s en richtlijnen en daarbij de meest voorkomende tekortkomingen;
  • teksten worden geïmporteerd naar het door u aangemaakte word-document dat eventueel gekoppeld kan zijn aan uw inrichtingenbestand of registratieprogramma;
  • verkennerachtige structuur met tekstblokken in beeld waardoor tekstblokken direct te vinden zijn;
  • inhoud altijd actueel;
  • eenvoudig in gebruik dus geen specifieke opleiding of cursus nodig.

Handboek Handhaving Activiteitenbesluit

TextBase De Roever Handhaving wordt gebruikt in combinatie met ons Handboek Handhaving Activiteitenbesluit. Dit handboek bevat checklisten voor alle AMvB’s (waaronder een zeer goed werkbare checklist voor het Activiteitenbesluit) en richtlijnen (PGS). In TextBase De Roever Handhaving zijn alle voorschriften uit het handboek opgenomen. Een abonnement op TextBase De Roever Handhaving omvat automatisch ook een abonnement op de digitale checklisten. Als u wilt kunt u zich los hiervan abonneren op het Handboek Handhaving Activiteitenbesluit. Kent u dit handboek nog niet, klik hier.

Digitale checklisten

Via de web-applicatie zijn ook onze checklisten gratis digitaal te raadplegen. Dit is een onderdeel van het abonnement van TextBase De Roever Handhaving. Als blijkt dat u in de toekomst alleen met de digitale checklisten werkt, kunt u het abonnement voor het handboek natuurlijk opzeggen. Ook bestaat op korte termijn de mogelijkheid om alleen een abonnement te nemen op de digitale checklisten.

Afspraak maken?

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van het programma, kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvende demonstratie. Deze kost slechts een half uur tot drie kwartier van uw tijd. Als u een afspraak wilt maken voor een demonstratie, kunt u contact opnemen met Caspar den Hertog, directeur en clustermanager Handhaving, telefonisch op 073 594 10 11 of mailen naar c.den.hertog@deroever.nl.

Kosten

De kosten voor TextBase De Roever Handhaving bedragen € 500,- exclusief BTW per jaar per gebruiker. Wij vragen geen eenmalige aanschafkosten. Bij meer dan 5 gebruikers bieden wij een korting aan.

Gratis proefabonnement

Laat u zelf overtuigen van de kracht van TextBase De Roever Handhaving en vraag een gratis proefabonnement aan. Wij maken dan een afspraak met u voor een korte introductie van het programma. Wilt u zich aanmelden voor een proefabonnement of een abonnement, klik hier.

Textbase Milieuvoorschriften

Textbase De Roever Milieuvoorschriften

TextBase De Roever Milieuvoorschriften (DRM)

De Roever levert en gebruikt software voor het opstellen van omgevingsvergunningen, onderdeel milieu. De Roever Omgevingsadvies levert niet alleen de software maar gebruikt die ook zelf bij het opstellen van vergunningen of maatwerkvoorschriften. DRM heeft een actuele database, waarmee efficiënt producten kunnen worden opgesteld. Zo kunnen vergunningverleners zich richten op de beoordeling en het inhoudelijke werk.  De actuele wet- en regelgeving, richtlijnen, gewijzigde inzichten en de deskundigheid van onze adviseurs worden verwerkt in DRM. Onze adviseurs houden samen met onze specialisten en juristen DRM  up-to-date. Actualisaties en verbeteringen worden direct doorgevoerd in onze webapplicatie en zijn dus direct voor u beschikbaar.

TextBase De Roever Milieuvoorschriften is een webbased applicatie. Daardoor heeft u altijd de meest actuele versie beschikbaar. Updates worden door De Roever doorgevoerd.

Opzet DRM

DRM is een tekst database waarin de teksten en voorschriften op een overzichtelijke wijze zijn onderverdeeld in tekstblokken. Met behulp van deze tekstblokken kunt u gemakkelijk de considerans en de vergunningvoorschriften opstellen. De naamgeving van de tekstblokken is overzichtelijk en in principe voldoende duidelijk om te beslissen of een blok moet worden geselecteerd. Voor alle duidelijkheid kunnen de individuele blokken direct worden getoond. In de tekstblokken zitten variabelen die u in Textbase kunt invullen. Variabelen die meerdere malen voorkomen, hoeft u slechts éénmaal in te vullen.

De door u geselecteerde en ingevulde blokken kunt u in Textbase opslaan. Vervolgens kunt u de bestanden importeren in Word. Door gebruik te maken van sjablonen wordt het document in uw eigen huisstijl opgemaakt. U heeft daarna nog de mogelijkheid om de vergunning in Word verder te bewerken.

DRM aanschaffen

De kosten staan in onderstaande tabel weergegeven per aantal gebruikers (fte) per jaar.

Aantal gebruikers Kosten exclusief BTW
1 gebruiker € 1.000,-
2 gebruikers € 2.000,-
3 gebruikers € 2.800,-
4 gebruikers € 3.600,-
5 gebruikers € 4.250,-
6 gebruikers € 4.750,-
7 gebruikers € 5.250,-
8 gebruikers € 5.750,-
9 gebruikers € 6.250,-
10 tot 14 gebruikers € 7.500,-
15 tot 19 gebruikers € 8.750,-
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Caspar den Hertog, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: c.den.hertog@deroever.nl.

Software

Software

Vergunningenpakket: TextBase De Roever Milieuvoorschriften

Vanaf 1990 brengen wij De Roever Milieuvoorschriften (DRM) op de markt. Dit programma is bedoeld om milieuvergunningen op te stellen. Uitgangspunt bij DRM is dat de vergunningverlener bewust de vergunning samenstelt en dus een selectie maakt van voorschriften die in de vergunning worden opgenomen. Dit in tegenstelling tot andere programma’s die vaak grotere hoofdstukken oproepen waaruit voorschriften moeten worden verwijderd. Voor meer informatie over DRM klik hier.

Software controlerapporten en controlebrieven: TextBase De Roever Handhaving

Naast DRM bieden wij TextBase De Roever Handhaving aan gemeenten en milieudiensten aan. Dit programma is bedoeld voor het opstellen van controlerapporten en is buitengewoon gebruiksvriendelijk. De afgelopen twee jaar zijn de controlerapporten voor al onze klanten met behulp van dit programma opgesteld. Dit gebeurt heel effectief omdat de basishandelingen die moeten worden verricht voor alle klanten hetzelfde zijn, ongeacht de door de klant gewenste lay-out. Het programma genereert uiteindelijk een Word-document. Voor zover nodig kan dit met maatwerk worden aangevuld. Voor meer informatie over TextBase De Roever Handhaving klik hier.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Caspar den Hertog, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: c.den.hertog@deroever.nl.