Textbase Milieuvoorschriften

By 28 maart 2017Software

Textbase De Roever Milieuvoorschriften

TextBase De Roever Milieuvoorschriften (DRM)

De Roever levert en gebruikt software voor het opstellen van omgevingsvergunningen, onderdeel milieu. De Roever Omgevingsadvies levert niet alleen de software maar gebruikt die ook zelf bij het opstellen van vergunningen of maatwerkvoorschriften. DRM heeft een actuele database, waarmee efficiënt producten kunnen worden opgesteld. Zo kunnen vergunningverleners zich richten op de beoordeling en het inhoudelijke werk.  De actuele wet- en regelgeving, richtlijnen, gewijzigde inzichten en de deskundigheid van onze adviseurs worden verwerkt in DRM. Onze adviseurs houden samen met onze specialisten en juristen DRM  up-to-date. Actualisaties en verbeteringen worden direct doorgevoerd in onze webapplicatie en zijn dus direct voor u beschikbaar.

TextBase De Roever Milieuvoorschriften is een webbased applicatie. Daardoor heeft u altijd de meest actuele versie beschikbaar. Updates worden door De Roever doorgevoerd.

Opzet DRM

DRM is een tekst database waarin de teksten en voorschriften op een overzichtelijke wijze zijn onderverdeeld in tekstblokken. Met behulp van deze tekstblokken kunt u gemakkelijk de considerans en de vergunningvoorschriften opstellen. De naamgeving van de tekstblokken is overzichtelijk en in principe voldoende duidelijk om te beslissen of een blok moet worden geselecteerd. Voor alle duidelijkheid kunnen de individuele blokken direct worden getoond. In de tekstblokken zitten variabelen die u in Textbase kunt invullen. Variabelen die meerdere malen voorkomen, hoeft u slechts éénmaal in te vullen.

De door u geselecteerde en ingevulde blokken kunt u in Textbase opslaan. Vervolgens kunt u de bestanden importeren in Word. Door gebruik te maken van sjablonen wordt het document in uw eigen huisstijl opgemaakt. U heeft daarna nog de mogelijkheid om de vergunning in Word verder te bewerken.

DRM aanschaffen

De kosten staan in onderstaande tabel weergegeven per aantal gebruikers (fte) per jaar.

Aantal gebruikers Kosten exclusief BTW
1 gebruiker € 1.000,-
2 gebruikers € 2.000,-
3 gebruikers € 2.800,-
4 gebruikers € 3.600,-
5 gebruikers € 4.250,-
6 gebruikers € 4.750,-
7 gebruikers € 5.250,-
8 gebruikers € 5.750,-
9 gebruikers € 6.250,-
10 tot 14 gebruikers € 7.500,-
15 tot 19 gebruikers € 8.750,-
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Caspar den Hertog, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: c.den.hertog@deroever.nl.