Bodemfunctiekaarten

By 28 maart 2017Specialismen

Bodemfunctiekaarten

Beschikt uw gemeente al over een bodemfunctiekaart? Sinds 1 januari 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht. Als u licht verontreinigde grond wilt (blijven) hergebruiken, heeft u een kaart nodig waarop de bodemfunctieklassen (verder bodemfunctiekaart) zijn vastgelegd.

Iedere gemeente heeft een bodemfunctiekaart nodig!

Door het college van Burgemeester en Wethouders moet een bodemfunctiekaart zijn vastgesteld. Op deze bodemfunctiekaart is aangegeven waar binnen de gemeente de functie ‘wonen’ voorkomt en waar de functie ‘industrie’ voorkomt. Met een vastgestelde bodemfunctiekaart blijft, voor de vastgelegde functies, het hergebruik van licht verontreinigde grond mogelijk.

En als de gemeente geen bodemfunctiekaart vast stelt?

Als geen bodemfunctiekaart is vastgelegd, mag alleen ‘schone grond’ (grond die voldoet aan de achtergrondwaarde) worden toegepast. Het hergebruik van licht verontreinigde grond mogelijk is dan niet mogelijk. Praktisch gezien is het dus noodzakelijk om een bodemfunctiekaart te maken.

Binnen de gemeente zijn veel meer functies dan wonen en industrie

De genoemde functieomschrijvingen zijn samenvattingen van gelijksoortig gebruik van de bodem. Onder ‘wonen’ wordt ook verstaan: wonen met tuin, plaatsen waar kinderen spelen en groen met natuurwaarden. Onder het kopje ‘industrie’ vallen andere groenvoorzieningen, andere bebouwing, infrastructuur en industrie.

Hoe kom ik aan een bodemfunctieklassenkaart?

De Roever Omgevingsadvies kan voor u een bodemfunctiekaart opstellen. Vraag ons vrijblijvend naar de kosten. Als u de bestemmingsplankaarten digitaal (in AutoCad formaat) aanlevert kunnen wij dit zeer efficiënt en tegen beperkte kosten doen.

Wat krijg ik hiervoor?

Wij maken deze kaart in AutoCad. Voor meer informatie hierover kijk op onze pagina kaartmateriaal. U ontvangt van ons een bodemfunctiekaart op A0-formaat en een digitale versie. Op beide kaarten zijn de verschillende functies in verschillende kleuren aangegeven. De digitale kaart is geschikt voor het gebruik in het gemeentelijk GIS-systeem. De papieren versie is handig in overlegsituaties.

Hoe lang duurt het?

De kaart is binnen een maand na ontvangst van de opdracht en de bestanden klaar.

Hoe kan ik opdracht geven?

Om on-line opdracht te geven, klik hier.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, per e-mail via n.vd.wijngaard@deroever.nl, of telefonisch via 073 594 10 11.