Vacatures

Junior vergunningverlener natuur en milieu

By | Vacatures

Als vergunningverlener Wet natuurbescherming werk je mee aan de bescherming en het behoud van de natuur in Nederland. Je geeft invulling aan de uitvoerende taken van de provincie om met vergunningen de belasting van stikstof op natuurgebieden te reguleren. In Nederland bevinden veehouderijen, leefomgeving en natuur zich op korte afstanden van elkaar. Met je werk als adviseur vergunningen draag je bij aan het behouden of verbeteren van natuur, een schoner milieu en daarmee een betere leefomgeving. Je bevindt je midden in een dynamische omgeving met ontwikkelende inzichten, technische mogelijkheden en veranderlijke wet- en regelgeving. Zo zijn onderwerpen als stikstof op Natura 2000-gebieden, maar ook geur en gezondheid rond veehouderijen, mega-stallen en duurzame veehouderij in het nieuws.

Read More

Junior toezichthouder natuur en milieu (veehouderij)

By | Vacatures

In Nederland bevinden bedrijven en veehouderijen, leefomgeving en natuur zich op korte afstanden van elkaar. Als toezichthouder draag je bij aan het behouden van natuur en een leefbare omgeving.

Als junior toezichthouder voer je controles uit bij veehouderijen of andere bedrijven. Het doel is na te gaan of het bedrijf voldoet aan de regels en vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (controle natuur) of voldoet aan de milieuregels (milieucontrole). Dit doen jij in opdracht van de overheid. Je werkt afwisselend “buiten” (de controles) en op kantoor (voorbereiding en uitwerking en verwerking van controles). Je komt bij veel verschillende bedrijven en hebt contact met veel verschillende mensen.

Read More