Category

Beleid

Beleid

Milieubeleid

Milieubeleid

Als gemeente ontwikkelt u gemeentespecifiek beleid om de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Evenementenbeleid, energiebeleid, geurbeleid (kijk ook eens op www.geurcontouren.nl ), lichtbeleid, geluidbeleid en horecabeleid zijn voorbeelden van beleid, waarbij milieuaspecten zijn betrokken. De adviseurs beleid en de specialisten van De Roever Omgevingsadvies kunnen u ondersteunen bij de beoordeling van de milieugevolgen van het voorgenomen beleid. Waar nodig kunnen onze juristen ondersteunen bij het toetsen van de juridische haalbaarheid van beleid, het opstellen van verordeningen en besluiten en het begeleiden van de procedures waarmee deze tot stand komen.

Beleidsmedewerker

De Roever Omgevingsadvies heeft adviseurs beleid, die de taken van een beleidsmedewerker over kunnen nemen. Als een beleidsmedewerker gedurende een langere periode afwezig is of een vacature ingevuld moet worden, zijn er veel taken die niet kunnen blijven wachten. Wij kunnen dan één van onze ervaren adviseurs beleid inzetten. Onze medewerkers hebben veel ervaring met het werken in ambtelijke organisatie en een brede kennis van milieuzaken. Zij kunnen de lopende zaken snel en efficiënt oppakken, zodat de continuïteit is gewaarborgd. Omdat bij beleidsadviezen sprake kan zijn van pieken in de werkbelasting, kunnen wij ook op dit vakgebied onze diensten op flexibele basis aanbieden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.