Category

Nieuws

CO2-prestatieladder

MILON (lees MILON, MILAB en De Roever) is al sinds 2013 gecertificeerd volgens de CO2-Prestatieladder op niveau 3. Jaarlijks worden onze CO2-Footprint en onze CO2-Prestaties gepubliceerd op de websites van respectievelijk MILON en De Roever Omgevingsadvies.

Zo bedroeg onze footprint in 2022 120 ton CO2 en in 2023 105 ton CO2 (een reductie van 12,5 %). Het gros hiervan wordt veroorzaakt door brandstoffen voor zakelijk verkeer. Logisch, gezien transport vanwege bodemonderzoek en klantbezoek voor milieuadvies ons meest significante milieuaspect is.

 Onze relatieve CO2-uitstoot laat een goede tendens zien. Per 1 juli 2018 heeft MILON het nieuwe kantoorpand in Veghel gebruik genomen om de verdere groei van de organisatie mogelijk te maken. Dit werd in 2022 kracht bijgezet door de overname van De Roever Omgevingsadvies. Ondanks de groei in personeel, orders en omzet hebben we een lagere relatieve uitstoot weten te bereiken dan in 2013 het geval was. Dit is vooral te danken aan bewustwording en het nemen van energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen en de inzet van elektrische voertuigen en groene stroom.  Op basis van de orders is een verbetering gerealiseerd van 53% ten opzichte van het basisjaar 2013 en op basis van de omzet is zelfs een verbetering van 73% gerealiseerd. Daarmee zijn onze vooraf bepaalde doelstellingen ruimschoots behaald.

 Omdat MILON een zo laag mogelijke milieubelasting nastreeft, zijn er voor de komende 3 jaar nieuwe doelstellingen geformuleerd: een relatieve CO2-reductie realiseren van 10% in de periode 2023-2025 ten opzichte van 2020. De wijze waarop we dat willen doen vind je op onze website.

Voor meer informatie over dit onderwerp is Robert van Heeswijk bereikbaar via r.van.heeswijk@deroever.nl  of via 073-5477253.

MlLON, De Roever en MILAB richten ondernemingsraad op

Het geheel van de organisaties MILON, De Roever en MILAB presenteert haar Ondernemingsraad (OR), een belangrijke stap in het versterken van de medezeggenschap en betrokkenheid van haar werknemers. De OR bestaat uit vijf toegewijde leden: Richard Cooper, Eric Martens, Raoul Hagenbeek, Linda Roskes en Mark Bergmans.

Met de overname van De Roever vorig jaar, waarbij De Roever Omgevingsadvies onderdeel werd van de Groep, ontstond de behoefte een OR in te stellen. Daarnaast bestaat de wettelijke verplichting een OR mogelijk te maken voor ondernemingen met 50 of meer werknemers. Een voorbereidingscommissie werd in het leven geroepen om de vorming van de OR binnen de groep te sturen.

In september kregen werknemers de gelegenheid zich verkiesbaar te stellen, wat resulteerde in de officiële benoeming van vijf leden tot de OR. Na een grondige overdracht vanuit de voorbereidingscommissie stond de eerste taak van de OR in het teken van het opstellen van het reglement van de ondernemingsraad.

Een van de functies van de OR is het beoordelen van en adviseren over de begroting voor het komende jaar. De gedeelde begroting biedt de OR de mogelijkheid feedback te geven en advies uit te brengen, waardoor werknemers een directe bijdrage kunnen leveren aan de strategische koers van de organisatie.

Een ander belangrijk agendapunt voor de OR is het recente medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dit onderwerp zal uitvoerig worden besproken, en de OR zal ook hier advies uitbrengen.

Om hun rol binnen de organisatie, medezeggenschap en adviserende functie te versterken, zal de voltallige OR begin volgend jaar deelnemen aan een cursus. Zo kunnen de OR-leden hun kennis verdiepen en effectief opereren ten behoeve van iedereen binnen de organisatie.

De roever

Op de foto (van links naar rechts): Richard Cooper (OR-lid), Eric Martens (OR-lid), Raoul Hagenbeek (OR-lid), Linda Roskes  (OR-lid), Patrick Trikels (directeur), Mark Bergmans (OR-lid) en Jelle van den Berk (MT vertegenwoordiging)

 

De nieuwe Omgevingswet komt eraan!

In januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Ben jij goed voorbereid? Meld je aan voor ons seminar in Veghel en krijg inzicht in de aanstaande veranderingen. Hoewel de implementatie van de nieuwe Omgevingswet tot nu toe niet vlekkeloos is verlopen, kun jij je er wel optimaal op voorbereiden. We nodigen je graag uit voor ons seminar om je verder te verdiepen in dit onderwerp.

Sprekers
Onze deskundige sprekers, Wilbert van Eijk van Van Iersel Luchtman Advocaten (VIL) en Norma van den Wijngaard van De Roever, zijn ervaren professionals in het omgevingsrecht. Wilbert heeft uitgebreide ervaring in het adviseren en procederen in diverse omgevingsrechtelijke zaken. Norma brengt meer dan 20 jaar ervaring mee als bedrijfsadviseur en vergunningverlener. Zij delen graag hun kennis met jou tijdens de seminar.

De Omgevingswet
Tijdens dit seminar belichten onze sprekers de gevolgen van de Omgevingswet aan de hand van praktijkvoorbeelden. We zullen belangrijke onderwerpen behandelen, waaronder:

  • Voor welk probleem is de Omgevingswet een oplossing?
  • Wat betekent deze nieuwe wet voor jouw bedrijf?

Aanmelden & details
Kijk jij er ook naar uit om weer in contact te komen met vakgenoten? Dit seminar vindt plaats op woensdag 29 november 2023 van 15:00 tot 17:00 uur in het Grand Café van MILON, gelegen aan de Rembrandtlaan 4 in Veghel. Deelname is kosteloos, maar vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen raden we je aan om je tijdig aan te melden. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar info@milon.nl, ter attentie van Jacqueline. Als je je al hebt aangemeld via Van Iersel Luchtman Advocaten, hoef je dat niet nogmaals te doen.

We zijn verhuisd!

Afgelopen vrijdag zijn wij na enkele maanden van voorbereiding verhuisd van ons kantoorpand in Schijndel naar de Rembrandtlaan 4 in Veghel! Er is een flinke verbouwing aan vooraf gegaan om alle collega’s van De Roever te huisvesten. Daarbij is veel materiaal uit het pand in Schijndel gebruikt; ook nog eens duurzaam wat goed past bij onze bedrijfsfilosofie als milieu-adviesbureau. Nu de verhuizing afgerond is prijkt ook het logo van De Roever op de gevel van het pand! …

Continue Reading

Berekening stikstofdepositie (AERIUS) bij bouwwerkzaamheden

Met de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering waren tijdelijke (bouw)werkzaamheden vrijgesteld van natuurvergunningsplicht voor het aspect stikstofdepositie. Deze bouwvrijstelling is met de uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022 in de zaak Porthos komen te vervallen. Dit houdt in dat nu (net als tot 1 juli 2021 het geval was) bij bouwwerkzaamheden weer onderzocht moet worden of sprake is van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden…

Continue Reading

Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering

Met de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering zijn tijdelijke (bouw)werkzaamheden vrijgesteld van natuurvergunningsplicht voor het aspect stikstofdepositie. Deze vrijstelling staat momenteel ter discussie. In oktober 2022 wordt hierover een uitspraak van de Raad van State verwacht. De verwachting onder veel juristen is dat de bouwvrijstelling wordt afgewezen. Als dat gebeurt zullen (onder andere) voor het bouwen van woningen ook weer stikstofdepositie-berekeningen uitgevoerd moeten worden….

Continue Reading