Category

Nieuws

We zijn verhuisd!

Afgelopen vrijdag zijn wij na enkele maanden van voorbereiding verhuisd van ons kantoorpand in Schijndel naar de Rembrandtlaan 4 in Veghel! Er is een flinke verbouwing aan vooraf gegaan om alle collega’s van De Roever te huisvesten. Daarbij is veel materiaal uit het pand in Schijndel gebruikt; ook nog eens duurzaam wat goed past bij onze bedrijfsfilosofie als milieu-adviesbureau. Nu de verhuizing afgerond is prijkt ook het logo van De Roever op de gevel van het pand! …

Continue Reading

Berekening stikstofdepositie (AERIUS) bij bouwwerkzaamheden

Met de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering waren tijdelijke (bouw)werkzaamheden vrijgesteld van natuurvergunningsplicht voor het aspect stikstofdepositie. Deze bouwvrijstelling is met de uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022 in de zaak Porthos komen te vervallen. Dit houdt in dat nu (net als tot 1 juli 2021 het geval was) bij bouwwerkzaamheden weer onderzocht moet worden of sprake is van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden…

Continue Reading

Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering

Met de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering zijn tijdelijke (bouw)werkzaamheden vrijgesteld van natuurvergunningsplicht voor het aspect stikstofdepositie. Deze vrijstelling staat momenteel ter discussie. In oktober 2022 wordt hierover een uitspraak van de Raad van State verwacht. De verwachting onder veel juristen is dat de bouwvrijstelling wordt afgewezen. Als dat gebeurt zullen (onder andere) voor het bouwen van woningen ook weer stikstofdepositie-berekeningen uitgevoerd moeten worden….

Continue Reading

Quickscan flora en fauna bij De Roever Omgevingsadvies

Wanneer er bij een ruimtelijke ingreep wordt gesloopt, gebouwd of gerenoveerd, dan is een quickscan flora en fauna vaak wettelijk verplicht. Een ecologische quickscan brengt de effecten van uw project op de mogelijk aanwezige flora en fauna in kaart. Daarnaast wordt gekeken of er een vervolgonderzoek nodig is, en welke maatregelen u kunt treffen om het project toch snel tot uitvoering te brengen…

Continue Reading

4x 30 jaar in dienst!

Reden voor een feestje bij De Roever, want er zijn maar liefst 4 collega’s meer dan 𝟑𝟎 𝐣𝐚𝐚𝐫 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐞𝐧𝐬𝐭! Marlou, Yvonne, Ankie en Hans zijn uitgebreid in het zonnetje gezet voor het bereiken van deze prachtige mijlpaal. Wij zijn dan ook bijzonder trots op onze collega’s! Bedankt en op naar nog meer jubilea.

Continue Reading