Milieu en veehouderij (vergunning)

By 28 maart 2017Cursussen

Cursus Milieu en veehouderij (vergunning)

Het beoordelen van de milieu-aspecten van een veehouderij is een apart vakgebied. Dit is met name aan de orde bij het afhandelen van een aanvraag voor het milieudeel van een omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning) voor een veehouderij. Vergeleken met een industrieel bedrijf speelt andere problematiek, is andere, bijzondere wetgeving aan de orde -bijvoorbeeld de Wet ammoniak en veehouderij, Natuurbeschermingswet en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de Wet geurhinder en veehouderij- en is sprake van een ‘eigen’ lijn in jurisprudentie.

Mibacu BV verzorgt samen met De Roever Omgevingsadvies de vierdaagse cursus Milieu en veehouderij (vergunning). Tijdens deze vierdaagse cursus worden de verschillende facetten van vergunningverlening voor veehouderijen op praktische wijze behandeld. Deze kennis is ook van belang voor het beoordelen van meldingen van (toekomstige) AMvB-bedrijven, voor de handhaving van veehouderijen en voor inzicht in de milieucontouren voor bijvoorbeeld ruimtelijke procedures.

Het doel is de deelnemers inzicht te geven in de milieuwet- en regelgeving die van toepassing is op veehouderijen. De cursus reikt de vaardigheden aan om een vergunningaanvraag voor een veehouderij te kunnen beoordelen op het aspect milieu. De deelnemer is na afloop in staat op juiste gronden een besluit op een aanvraag te nemen of deze kennis toe te passen bij handhaving, deelbeoordelingen of ruimtelijke vraagstukken.

Bestemd voor

Vergunningverleners, beleidsmedewerkers en juridisch medewerkers, werkzaam bij omgevingsdiensten, gemeenten, milieudiensten of provincies, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met veehouderijen. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van bijvoorbeeld de Vrom-Inspectie, de AID, agrarische organisaties en adviesbureaus.

Inhoud van de cursus

Dag 1: Introductie, juridisch kader en ammoniak
Dag 2: Wet geurhinder en veehouderij
Dag 3: Geurverordening, ventilatie en luchtwassers
Dag 4: Luchtkwaliteit, geluid en overige milieu-aspecten

Klik hier voor het programma van de cursus.

Datum en plaats

De vierdaagse cursus Milieu en veehouderij (vergunning) vindt plaats op:

  • donderdag 7 juni, dinsdag 19 juni, donderdag 28 juni en dinsdag 10 juli 2018 te Utrecht.

De cursus of een onderdeel daaruit kan ook ‘In-company’ worden verzorgd voor uw organisatie. In overleg kan het programma van de cursus aan specifieke eisen van de organisatie worden aangepast. U kunt bij ons vrijblijvend offerte aanvragen.

Duur

De cursus is verdeeld over 4 dagen. Lestijden zijn van 9.30 tot 16.00 uur.

Kosten (ex BTW)

De kosten voor deze cursus bedragen € 1.895,- (excl. 21% BTW) , inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee. Het lesmateriaal bestaat uit een syllabus met presentaties, cases en achtergrondinformatie en wordt bij aanvang van de eerste cursusdag uitgereikt.

Docenten

drs. ing. Caspar den Hertog
senior milieujurist of senior specialst geluid

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u tevens contact opnemen met Caspar den Hertog, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: c.den.hertog@deroever.nl of met mevr. W.J. Smidt (opleidingsadviseur van Mibacu BV), op telefoonnummer 030 601 18 93.

U kunt zich voor de cursus aanmelden met behulp van bijgevoegd inschrijfformulier tot 14 dagen voor de start-datum. Klik hier voor het inschrijfformulier voor deze cursus.