Cursusvoorwaarden

By 28 maart 2017Cursussen

Cursusvoorwaarden

Bij het inschrijven gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Voor de workshop en cursus hanteren wij een maximale groepsgrootte van ± 15 personen, tenzij anders vermeld.

2. Inschrijving voor de workshop en cursus vindt plaats op volgorde van aanmelding.

3. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers op een bepaalde datum, bieden wij de gelegenheid tot deelname op een andere of nieuwe datum, tenzij dan sprake is van onvoldoende aanmeldingen.

4. Bij onvoldoende aanmeldingen is De Roever gerechtigd om de deelnemer, met toestemming van die persoon, op een andere datum deel te laten nemen, dan wel de betreffende cursusdatum te annuleren.

5. Van onvoldoende aanmeldingen is sprake als het aantal deelnemers minder bedraagt dan 12, tenzij anders vermeld.

6. Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus. In dat geval wordt € 75,- annuleringskosten in rekening gebracht. Na die datum is annuleren niet meer mogelijk. Wel kunt u zich kosteloos laten vervangen door een collega.