Geluidmeting handhavers

By 28 maart 2017Cursussen

Cursus Geluidmetingen voor handhavers (workshop Meten van geluid)

Regelmatig geven wij de tweedaagse cursus ‘Geluidmetingen voor handhavers’. Deze cursus geeft u de nodige theorie om geluidmetingen uit te voeren. Maar vooral leert u meteen in de praktijk geluidmetingen uit te voeren. Ook de valkuilen komen hierbij aan bod. De cursus is bestemd voor medewerkers die te maken krijgen met het uitvoeren van geluidmetingen in het kader van het controleren van de naleving van vergunningen, algemene regels en verordeningen. De cursus bestaat uit een halve dag theorie en een praktijkdag geluidmeten.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor medewerkers of adviseurs die te maken krijgen met het uitvoeren van geluidmetingen tijdens het controleren van de naleving van vergunningen, algemene regels en verordeningen. Voor deze cursus is geen voorkennis of ervaring benodigd.

Inhoud van de cursus

De cursus gaat in op de theorie en de praktijk van het uitvoeren van geluidmetingen. Hierbij krijgt u antwoord op de vragen: Wat moet u gaan meten? Waaraan moet u toetsen? Hoe en waar moet u meten? Onze cursus is gericht op de praktijk van het uitvoeren van geluidmetingen tijdens een controle of naar aanleiding van een klacht. Om handhaving mogelijk te maken, is het van belang dat geluidmetingen op de juiste wijze plaatsvinden. U leert omgaan met een geluidmeter en vooraf een aanpak vast te stellen. U kunt u eigen geluidmeter meenemen naar de cursus, maar ook zonder eigen geluidmeter kunt u de praktijkdag volgen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Basisbegrippen uit de akoestiek
  • Begrip van de beoordelingsgrootheden: LAr,LT en LAmax
  • Interpretatie van geluidsvoorschriften
  • Relevante rekenmethodieken uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI, 1999)
  • Toelichting op de meest relevante factoren, zoals bedrijfsduurcorrectie, correctiefactoren vanwege tonaliteit, impulsachtig geluid en muziekgeluid
  • Meettechnieken, theorie en praktische oefeningen. Aandacht voor instellingen geluidsmeter, meetposities, waarnemingen en algemene wenken
  • Meten en regelen geluid bij evenementen en horeca
  • Uitwerken van geluidsmetingen tot meetverslag

Datum en plaats

De cursus kunnen wij ook regionaal of ‘ In-Company’ geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met Sjako Brouwer, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: s.brouwer@deroever.nl.

Duur

De cursus is verdeeld over 2 dagen. Op de eerste cursusdag wordt de theorie behandeld van 9.30 tot 13.00 uur. Op de tweede cursusdag wordt de verkregen kennis in de praktijk gebracht, van 9.30 tot 16.00 uur. Hierbij verzorgen wij de lunch.

Kosten (ex BTW)

De groepsgrootte is beperkt tot maximaal 12 personen en bedraagt minimaal 8 personen. De kosten voor deze cursus bedragen € 750,- exclusief BTW, inclusief lunch per persoon.

Docenten

De cursus wordt verzorgd door de heer ir. Sjako Brouwer (De Roever Omgevingsadvies) en de heer ing. Teun van Biljouw (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant).

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sjako Brouwer, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: s.brouwer@deroever.nl.

Klik hier voor het inschrijfformulier voor deze cursus.