Luchtkwaliteit ISL3a

By 28 maart 2017Cursussen

Cursus modellering luchtkwaliteit met ISL3a

Vindt u het werken met het modelleringsprogramma voor de luchtkwaliteit ISL3a ook ingewikkeld? Weet u niet hoe u de rekenresultaten moet interpreteren? Als sprake is van een te hoge waarde, is dan ook sprake van een probleem? Of weet u niet goed welke invoergegevens relevant zijn? Om het programma wat transparanter te maken, organiseren wij de cursus: ‘modellering luchtkwaliteit met ISL 3a’. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zelf modelleert met ISL 3a of die modelleringen beoordeelt.

Datum, duur en locatie

De cursus neemt één hele dag in beslag en vindt bij voldoende aanmeldingen plaats op een nog nader te bepalen plaats in uw regio. Als een gemeente binnen uw regio een cursusruimte ter beschikking stelt, dan kan deze één cursist gratis laten deelenemen.

Bestemd voor

Medewerkers van overheidsinstellingen en adviseurs die te maken krijgen met het modelleren van de luchtkwaliteit en het beoordelen van luchtkwaliteitrapportages die zijn opgesteld met het programma ISL3a.

Onderwerpen

In 2008 heeft het Ministerie van VROM het vereenvoudigde modelleringsprogramma ISL3a uitgebracht. Met dit programma kan de luchtkwaliteit voor eenvoudige situaties bij inrichtingen worden gemodelleerd. De bijdragen van industriële en agrarische punt- of oppervlaktebronnen kunnen met ISL 3a worden getoetst aan de grenswaarden in Nederland.

Een vergunningverlener moet de in de vergunningaanvraag opgenomen ISL3a berekeningen controleren of zelf berekeningen uitvoeren. Bij het modelleren kunnen verschillende keuzes worden gemaakt. De interpretatie van de rekenresultaten is niet altijd eenvoudig. Hoe u de berekening kunt uitvoeren en waar u op moet letten bij de beoordeling van rekenresultaten leert u in de (praktische) cursus ‘modellering luchtkwaliteit met ISL3a’.

Kosten

De kosten van de cursus bedragen € 525,- per persoon (exclusief BTW).

Docent

Marlou Gerrekens

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marlou Gerrekens, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: m.gerrekens@deroever.nl.

Klik hier voor het inschrijfformulier voor deze cursus.