Veehouderijen en ventilatie

By 28 maart 2017Cursussen

Cursus veehouderijen en ventilatie: (hoge) uittredesnelheden, luchtwassers en de Wet geurhinder

De cursus ‘Veehouderijen en ventilatie’ gaat over de beoordeling van ventilatiesystemen van veehouderijen, inclusief luchtwassers en normale en hoge(re) uittredesnelheden. Dit in het kader van de beoordeling van de milieuaspecten en met name de toepassing van de Wet geurhinder en veehouderij. Ook gaan wij in op de geluidsbelasting door ventilatoren.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor medewerkers of adviseurs die te maken krijgen met (het beoordelen van) aanvragen om omgevingsvergunning van veehouderijen of het bepalen van de geurbelasting van een veehouderij. Op zich is hiervoor geen voorkennis benodigd, maar met enige ervaring met de Wet geurhinder en veehouderij is de detailinformatie wel beter te plaatsen. Als u nog geen of weinig ervaring heeft met de Wet geurhinder en veehouderij kunt u ook onze workshop Wet geurhinder en veehouderij volgen.

Inhoud van de cursus

De cursus gaat in op de details van het dimensioneren van luchtwassers, het bepalen van uittredesnelheden en de mogelijkheden en het onderbouwen van hoge(re) uittredesnelheden. Dit is een specifieke element in de geurbeoordeling op grond van de systematiek uit de Wet geurhinder en veehouderij. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het aspect geluid, veroorzaakt door een ventilatiesysteem.

De cursus is interactief. Aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden zal de praktijk van het beoordelen van diverse situaties worden belicht. Hierbij wordt ingegaan op de mogelijke knelpunten en consequenties.

De volgende zaken zullen aan de orde komen:

 • dimensionering van luchtwassers:
  • bepalen ventilatiecapaciteit (varkens en pluimvee);
  • Dimensionering van verschillende types luchtwasser;
  • stalbeschrijvingen en technisch informatiedocument InfoMil;
  • ventilatienormen;
 • uittredesnelheid luchtwassers (LW):
  • consequenties dimensionering voor oppervlakte emissiepunt;
  • bepalen uittredesnelheid;
 • mogelijkheden en (neven)effecten hoge(re) uittredesnelheid LW;
 • casus luchtwassers en varkensstal;
 • bepalen uittredesnelheid bij pluimveestallen en centrale ventilatie;
 • mogelijkheden verhogen uittredesnelheid bij pluimveestallen en de kanttekeningen daarbij;
 • casus pluimveestal en uittredesnelheid (geen luchtwasser);
 • geluid:
  • emissie van twee mogelijke uitvoeringen centrale ventilatie;
  • tonaliteit?

Daarnaast is er ruimte om eigen cases in te brengen of andere vragen te behandelen. U kunt ook vooraf uw suggesties (wijzigingen of aanvullingen) doorgeven.

Datum en plaats

De cursus wordt gegeven op ons kantoor in Schijndel.

Bij voldoende aanmeldingen in een bepaalde regio, zijn wij bereid om de cursus in uw regio te geven. Voorwaarde is dat een gemeente in die regio een ruimte ter beschikking wil stellen. De organiserende gemeente kan dan één cursist gratis laten deelnemen. U kunt individueel uw voorkeur aangeven voor een cursus in uw regio. Wij gaan dan na of er in uw regio voldoende aanmeldingen zijn, waarna wij in overleg een datum vaststellen. Als u zelf al een groep heeft, kunt u uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen.

Duur

De cursusduur is ongeveer een halve dag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Kosten (ex BTW)

De groepsgrootte is beperkt tot maximaal 16 personen en bedraagt minimaal 6 personen. De kosten voor deze cursus bedragen € 250,- exclusief BTW per persoon.

Docenten

Uw cursusleider is Caspar den Hertog, seniorspecialist veehouderijen en vergunningen. Het gedeelte geluid wordt (op locatie Schijndel) besproken door Sjako Brouwer, senior specialist geluid.

Inlichtingen

De Roever Omgevingsadvies heeft intussen een serie cursussen afgerond. De cursus kunnen wij nog steeds in company geven. Neem hiervoor contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Klik hier voor het inschrijfformulier voor deze cursus.