Wet geurhinder

By 28 maart 2017Cursussen

Workshop en cursus Wet geurhinder en veehouderij

Voor aanvragen om omgevingsvergunning is de Wet geurhinder en veehouderij het toetsingskader voor geur uit stallen. Ook wordt deze wet toegepast bij de beoordeling van ruimtelijke plannen in de omgeving van veehouderijen. In de wet en de regeling zijn niet alle details ingevuld. Waar zitten de onduidelijkheden nog? Inmiddels hebben wij volop praktijkervaring. Ook is er diverse jurisprudentie beschikbaar. Leer ook van onze praktijkervaringen over het begrip bebouwde kom, hoge uittredesnelheden, geurtoetsen omgekeerde werking, het opstellen van geurverordeningen en diverse andere aspecten van de geurberekeningen en geurtoetsing.

De Roever Omgevingsadvies organiseert een workshop en een cursus over en rondom de Wet geurhinder en veehouderij. Hierin delen wij onze (ruime) ervaringen uit de praktijk.

Workshop “Wet geurhinder en veehouderij”

In de workshop gaan wij in op de wet en de bijbehorende uitvoeringsregeling. Met behulp van een aantal praktijkcases leert u hoe deze regelgeving in de praktijk werkt. Wij belichten specifieke zaken, zoals de begrenzing van de bebouwde kom, het toepassen van hoge of afwijkende uittredesnelheden, specifieke aandachtspunten voor luchtwassers, diverse ventilatiesystemen, waaronder werkwijze bij warmtewisselaars op pluimveestallen.

Daarnaast gaan wij in op de noodzaak, het nut en de mogelijkheden van een gemeentelijke verordening. Wij tonen praktijkvoorbeelden uit quick-scans, geurgebiedsvisies en verordeningen die wij voor diverse gemeenten hebben opgesteld.

Ook de toets omgekeerde werking, de geurtoets in het geval van ruimtelijke plannen behandelen wij.

De workshop geeft u niet alleen informatie, maar ook de vertaalslag naar de praktijk. Gedurende de gehele dag is er voldoende ruimte voor uw eigen inbreng. Na deze workshop kunt u de nieuwe regelgeving toepassen en meepraten over gemeentelijk beleid. Deze workshop is geschikt voor medewerkers die bij de uitvoering van hun taken te maken krijgen met deze regelgeving, zoals vergunningverleners en beleidsmedewerkers.

De Roever Omgevingsadvies heeft intussen een serie workshops afgerond. De workshop kunnen wij nog steeds in company geven. Neem hiervoor contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Cursus “De nieuwe geurwet: wat betekent dit voor mijn gemeente?”

Voor managers en bestuurders is er de mogelijkheid om zich te laten voorlichten in de cursus “De Wet geurhinder en veehouderij: wat betekent dit voor mijn gemeente?”. Deze cursus geeft u in beperkte tijd een goed en toepassingsgericht inzicht in de genoemde materie. Hiermee kunt u onder meer de volgende vragen gaan beantwoorden: wat zijn de gevolgen van deze geurwet voor de gemeente en voor de veehouders? moeten wij een aanhoudingsbesluit nemen? welke consequenties heeft een aanhoudingsbesluit? wat is het proces om te komen tot een gemeentelijke verordening?

De Roever Omgevingsadvies heeft intussen een serie cursussen afgerond. De cursus kunnen wij nog steeds in company geven. Neem hiervoor contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Programma’s

Klik hier om de programma’s van de workshop en de cursus te downloaden