Milieucontroles

By 28 maart 2017Handhaving

Milieucontroles

Controles en kwaliteit

Onze adviseur maken bij de controles gebruik van het Handboek Handhaving Activiteitenbesluit©. Dit handboek gebruiken zij ook als naslagwerk bij het opstellen van de handhavingsbrieven en rapporten. Op deze manier garanderen wij een goede kwaliteit van de uitgevoerde controles en de bijbehorende rapportages.

Voorlichting tijdens controles

Voor voorlichting hebben wij voorbeelden van incidentenmanagement en noodplannen voor propaantanks, die wij tijdens de controle ter beschikking kunnen stellen. Ook hebben onze handhavers stickers met “Roken en open vuur verboden”. Hierdoor kunnen we veel voorkomende kleine tekortkomingen ter plaatse oplossen zodat geen hercontrole hoeft te worden uitgevoerd.

Integrale milieucontrole

Bij een integrale milieucontrole komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • juridische toets;
  • veranderingen;
  • naleving voorschriften;
  • noodzaak actualisatie/maatwerkvoorschrift;
  • afgifte afvalstoffen;
  • gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen.

Juridische toets

Bij elke controle wordt nagegaan of sprake is van een A-, B- of C-inrichting. Dit wordt in de rapportage vastgelegd. Verder gaan wij standaard na:

  • of er veranderingen zijn waarvoor een melding of aanvraag vereist is;
  • of de voorschriften van de vergunning actueel zijn;
  • of maatwerkvoorschriften moeten worden opgelegd;
  • of de drie-jarentermijn voor realisatie van de inrichting of onderdelen daarvan is verstreken.

Hercontrole

Als u dat wilt voeren wij ook de hercontroles uit waarvan de begunstigingstermijn binnen de overeengekomen periode afloopt.

Rapportage van de controle

De controles worden gerapporteerd in de vorm die u wenst. Dit kan zijn een controlebrief, een brief met een controlerapport of alleen een controlerapport. Wij stellen de brieven op met het behulp van “TextBase De Roever Handhaving”. Verder vermelden wij in de aanschrijvingsbrief de internetadressen waar informatie kan worden ingewonnen over gecertificeerde bedrijven die keuringen mogen uitvoeren, bedrijven die gevaarlijke afvalstoffen mogen afvoeren, etc.

Snel het advies in huis

Binnen 2 weken na het bedrijfsbezoek leveren wij het controlerapport bij de klant aan.

Kwaliteit en borging

De controles worden uitgevoerd door een ervaren adviseur (hbo-er), die bij ons in vaste dienst is. Onze adviseurs hanteren actuele checklisten (Handboek Handhaving Activiteitenbesluit©) en TextBase De Roever Handhaving. Dit houdt een systematische en integrale aanpak in. De ervaring, kennis en aanpak garanderen een goede kwaliteit. Om de kwaliteit van de advisering te borgen vindt van de producten een tweede lezing plaats. De Roever is gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001; 2000 (kwaliteitszorg).

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.