Beleid

Juridische inbreng milieubeleid

Als gemeente ontwikkelt u gemeentespecifiek beleid om de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Evenementenbeleid, geurbeleid, lichtbeleid, geluidbeleid en horecabeleid zijn voorbeelden waarbij serieus rekening moet worden gehouden met milieuaspecten. De juridische haalbaarheid van beleid moet vanzelfsprekend worden getoetst. Onze juristen kunnen u daarbij van dienst zijn. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de expertise van onze specialisten om de technische haalbaarheid te toetsen.

Milieubeleid vastleggen in verordening

Om een adequate uitvoering mogelijk te maken kan beleid worden vastgelegd in gemeentelijke verordening. Daardoor krijgt u als gemeente ook de mogelijkheid om te sanctioneren. Indien nodig kan de uitvoering van het beleid worden afgedwongen en/of opgetreden bij overtredingen. Onze juristen kunnen u ondersteunen bij het opstellen van gemeentelijke verordeningen en de procedure voor totstandkoming van de verordening begeleiden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.