Bezwaar en beroep

By 28 maart 2017Juridisch

Bezwaar en beroep

Juridisch en technisch oordeel in milieukwestie

Niemand zit er op te wachten, maar ontevredenheid over besluiten kan natuurlijk altijd. Onze juristen stellen alles in het werk om gerechtelijke procedures te voorkomen. Daarbij kunnen zij onze specialisten raadplegen om een onafhankelijk oordeel te vragen over de technische aspecten die bij conflicten vaak ter discussie worden gesteld.

Rechtsbijstand voor bedrijven en particulier

Heeft u als bedrijf of particulier behoefte aan ondersteuning of vertegenwoordiging in een beroepszaak, ook dan kunt u bij ons terecht voor advies. Onze juristen kunnen voor u nagaan of bij de totstandkoming van een besluit de juiste wet- en regelgeving is toegepast en de meest recente jurisprudentie is verwerkt. Als we tekortkomingen constateren gaan we na wat de mogelijke consequenties zijn voor het besluit dat ter discussie staat. Met goede argumenten kunt u immers gerechtelijke procedures voorkomen.

Vertegenwoordiging in bezwaar en beroep

Lukt het niet het geschil in den minne te beslechten, dan adviseren wij bij bezwaar- en beroepsprocedures en zijn behulpzaam bij het opstellen of beoordelen van bezwaar-, beroep- en verweerschriften. Ook vertegenwoordigen wij u in bij de Raad van State, voor de Commissie bezwaar- en beroepsschriften of andere instanties.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.