Handhaving

By 28 maart 2017Juridisch

Handhaving

Vooraanschrijving, bestuursdwangaanschrijving of dwangsombesluit

Mocht het nodig zijn over te gaan op repressieve handhaving, dan verzorgen wij het hele traject, van vooraanschrijvingen tot bestuursdwangaanschrijvingen en dwangsombesluiten. Onze juristen zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het bestuursrecht. De juiste naleving van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) is immers essentieel in het traject van repressieve handhaving.

Handboek Handhaving Activiteitenbesluit: goede vertaling tekortkoming

Met de checklisten die wij hebben ontwikkeld voor het Activiteitenbesluit en overige besluiten en regelingen hebben wij een uitstekend overzicht van alle algemene regels waarmee bij een handhavingsbesluit rekening moet worden gehouden. Alle checklisten zijn door ons verzameld in het Handboek Handhaving Activiteitenbesluit. Door dit document zijn alle uitzonderings- en overgangsbepalingen inzichtelijk in beeld. Dit is een prima hulpmiddel om vervelende fouten in aanschrijvingen te voorkomen. Vanzelfsprekend raadplegen onze juristen ook altijd de geldende besluiten en regelingen, inclusief nota van toelichtingen.

Bestuurlijke keuze

Als bestuurlijke keuzes aan de orde zijn, geven wij u ook inzicht in de risico’s van de verschillende opties.

Dwangsom? Laat onze juristen deze toetsen!

Heeft u zelf een dwangsombeschikking of vooraanschrijving ontvangen en wilt u de rechtmatigheid hiervan laten onderzoeken, ook dan kunt u bij ons terecht. Als overheid kunt u uw stukken door onze juristen laten toetsen. Zo weet u zeker dat u zorgvuldig bent geweest.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.