Juridisch

By 28 maart 2017Juridisch

Juridisch

“U heeft recht van spreken”

Juridisch advies

Wet- en regelgeving vormt het kader waarbinnen milieu- en ruimtelijke ordeningsvraagstukken zich afspelen. In een veelheid aan regels is opgenomen welke activiteiten zijn toegestaan en welke randvoorwaarden daarbij gelden. Juristen van De Roever voorzien in hoogwaardige juridische en beleidsadviezen op het gebied van het milieu, ruimtelijke ordening en aanverwante gebieden, zodat u de juiste ondersteuning krijgt voor deze complexe materie.

Beleid en wet- en regelgeving

Op nationaal, regionaal en lokaal niveau wordt beleid gemaakt en worden beleidsvoornemens omgezet in wet- en regelgeving. De Roever adviseert over en ondersteunt bij het opstellen en wijzigen van beleid en regelgeving. Daarnaast kunnen onze juristen behulpzaan zijn bij het analyseren van de gevolgen van gewijzigde regelgeving voor overheden of bedrijven.

Handhaving

Mocht het nodig zijn over te gaan op repressieve handhaving, dan verzorgen wij het hele traject, van vooraanschrijvingen tot bestuursdwangaanschrijvingen en dwangsombesluiten. Onze juristen zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het bestuursrecht. De juiste naleving van de Awb is immers essentieel in het traject van repressieve handhaving. Als bestuurlijke keuzes aan de orde zijn, geven wij u ook inzicht in de risico’s van de verschillende opties.

Vergunningverlening

Als op voorhand wordt verwacht dat een vergunningprocedure problemen op gaat leveren dan is het zaak om vanaf het begin de juristen bij de procedure te betrekken. Daarnaast kunnen zij ook worden ingeschakeld bij de juridische toets van opgestelde ontwerpbeschikkingen, het opstellen van de considerans en het behandelen van bedenkingen.

Bezwaar en beroep en procesvertegenwoordiging

Niemand zit er op te wachten, maar ontevredenheid over besluiten kan natuurlijk altijd.Onze juristen stellen alles in het werk om gerechtelijke procedures te voorkomen. Lukt het niet het geschil in den minne te beslechten, dan adviseren wij bij bezwaar- en beroepsprocedures en zijn behulpzaam bij het opstellen of beoordelen van bezwaar-, beroep- en verweerschriften. Ook vertegenwoordigen wij u in de rechtzaal voor de Commissie bezwaar- en beroepsschriften of andere instanties.

Multidisciplinaire aanpak

In de praktijk zijn problemen zelden strikt juridisch van aard. Het is noodzakelijk de context waarbinnen de problemen zich voordoen te kennen en te begrijpen voordat een goede, juridische oplossing kan worden aangedragen. Binnen De Roever zijn diverse technische specialisten werkzaam en is een grote hoeveelheid praktische kennis aanwezig. De juristen kunnen hierdoor op elke gewenst moment gebruik maken van gedegen technische ondersteuning door diverse vakspecialisten.

Voor meer informatie, download onze leaflet Juridisch advies.