Mediation

By 28 maart 2017Juridisch

Mediation

Wat is mediation

Mediation is bemiddeling door een derde neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dit is een eeuwenoud, beproefd en constructief concept. In tegenstelling tot gerechtelijke procedures wordt bij mediation gezamenlijk met alle partijen naar een passende oplossing gezocht. Een oplossing die alle partijen tot tevredenheid stemt.

Voordelen van Mediation

Bezwaar- of beroepsprocedures leiden er zelden toe dat een voor alle partijen bevredigend resultaat wordt bereikt, laat staan dat alle partijen zich gehoord en begrepen voelen. Bij mediation is dit anders. Partijen houden zelf de regie in handen en zij kunnen zelf, onder begeleiding van een mediator, over hun belangen onderhandelen. Doordat partijen zelf tot een oplossing komen, is het resultaat bevredigend en heeft het resultaat draagvlak. Een ander belangrijk voordeel van mediation is de kosten- en tijdbesparing. Gerechtelijke procedures duren lang en zijn alleen al daarom kostbaar. Daarnaast is vaak ondersteuning nodig van advocaten of andere adviseurs. Bij mediation hoeft alleen de mediator te worden betaald. Bovendien kan de zaak meteen worden opgepakt en hoeven partijen geen maanden/jaren te wachten tot de procedures volledig zijn afgerond.

Mediation bij De Roever Omgevingsadvies

Mediation kan op vele gebieden worden ingezet, denk aan echtscheidingen, arbeidsconflicten en conflicten met de overheid. Om te bewerkstelligen dat de mediation inderdaad leidt tot een bevredigende oplossing vinden wij het belangrijk dat de mediationzaken die wij op ons nemen aansluiten bij onze deskundigheid die is gelegen op het gebied van het omgevingsrecht en het bestuursrecht. Hierdoor kan een zaak snel worden doorgrond en wordt voorkomen dat voor een oplossing wordt gekozen die, om wat voor reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk niet realiseerbaar blijkt te zijn of niet tot het gewenste resultaat leidt. Zaken die met name geschikt kunnen zijn voor mediation zijn klachtensituaties en bezwaar- en beroepsprocedures naar aanleiding van bijv. vergunningverlening of handhavingsprocedures. De mediation wordt uitgevoerd door onze senior juriste, Diana Oostvogels. Zij heeft vijftien jaar ervaring met procedures op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van het omgevingsrecht en heeft de juiste kennis en vaardigheden om, samen met u, tot een goede oplossing te komen. Diana is onlangs gecertificeerd als mediator door de Raad van Mediators. Deze professionele organisatie staat voor deskundigheid en kwaliteit op het gebied van conflictoplossing.

Geïnteresseerd?

Wij doen u graag, geheel vrijblijvend, een offertevoorstel of gaan met u in overleg om te bepalen of een bepaalde zaak zich leent voor mediation.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.