Berekening stikstofdepositie (AERIUS) nodig?

By 13 november 2019Nieuws

Met de nieuwe versie van AERIUS Calculator is het weer mogelijk om voor plannen of projecten berekeningen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te maken. Plannen of projecten die leiden tot een depositie van stikstof van niet meer dan 0,00 mol/ha/jaar zijn niet vergunningplichtig voor de Wet natuurbescherming (Wnb) en kunnen weer doorgang vinden.

Wij hebben ook met de nieuwe versie van AERIUS Calculator al vele onderzoeken uitgevoerd voor zeer uiteenlopende plannen en projecten. Wegens onze ervaring kunnen wij de onderzoeken snel en (kosten)efficiënt voor u uitvoeren.

Lees verder…