Wat zijn de gevolgen van stikstof voor uw bedrijfs- of bouwplannen?

By 7 februari 2023Nieuws

De huidige stikstofproblematiek raakt ons allemaal. Juist nu moeten we de dialoog voeren over dit thema. Zodoende organiseerde De Roever Omgevingsadvies tezamen met AROM op 19 januari 2023 een bijeenkomst op de Automotive Campus om nader in te gaan op de huidige stikstofproblematiek. Bij De Roever is het ons dagelijkse werk in de balans tussen mens en omgeving.

Met een presentatie hebben we inzicht gegeven in zowel de juridische, beleidsmatige als technische aspecten over stikstof. Dit riep vragen op als: wat als er sprake is van een overschrijding van de stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied voor een ontwikkeling? Hoe wordt een stikstofberekening uitgevoerd? Wat staat ons te wachten? Welke oplossingsrichtingen zijn er?

Na afloop van de presentatie kwam er een mooie discussie op gang. Dit was een goede gelegenheid om de discussie zo open te voeren. Ook bij de borrel achteraf werd er nog doorgepraat over de onderwerpen van deze middag. We kijken dan ook terug op een geslaagde dag. Laten we deze gesprekken op gang houden om samen te komen tot een steeds betere balans.

Heeft u vragen over stikstofdepositieberekeningen, of denkt u eraan om een berekening te laten uitvoeren? Neem dan contact op met Daan Meister (d.meister@deroever.nl). Hij is de uitgelezen persoon om uw vragen te beantwoorden en denkt graag met je mee over dit onderwerp.