Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering

By 4 oktober 2022Nieuws

Met de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering zijn tijdelijke (bouw)werkzaamheden vrijgesteld van natuurvergunningsplicht voor het aspect stikstofdepositie. Deze vrijstelling staat momenteel ter discussie. In oktober 2022 wordt hierover een uitspraak van de Raad van State verwacht. De verwachting onder veel juristen is dat de bouwvrijstelling wordt afgewezen. Als dat gebeurt zullen (onder andere) voor het bouwen van woningen ook weer stikstofdepositie-berekeningen uitgevoerd moeten worden.

Anticiperend op de mogelijke uitspraak zijn TAUW en De Roever samen bezig met het opstellen en actualiseren van emissiekentallen voor de bouw van woningen en appartementen. Deze kentallen zijn gebaseerd op een groot aantal daadwerkelijk uitgevoerde referentieprojecten. Met deze kentallen wordt het mogelijk om op een efficiënte en robuust realistische manier stikstofberekeningen voor de bouwfase uit te voeren, waarmee onnodige vertragingen in het vergunningentraject worden voorkomen.