Milieueffectrapportage

By 28 maart 2017Omgeving

Milieueffectrapportage (MER)

Specialist milieueffectrapportage

Een milieueffectrapportage is een complex instrument. Ook de bijbehorende procedure is niet eenvoudig. Met begeleiding of afhandeling door onze specialisten weet u zeker dat dit inhoudelijk en procedureel juist wordt afgehandeld.

Ervaring met MER (plan-MER en project-MER)

De Roever Omgevingsadvies heeft ervaring met milieu-effectrapporten voor diverse activiteiten, zowel op het gebied van het plan-MER als het project-MER. Voorbeelden van het eerste zijn een MER voor een bestemmingsplan buitengebied of een MER voor een bestemmingsplan voor een nieuw bedrijventerrein. De ervaring op het gebied van project-MER heeft zowel betrekking op industriële bedrijven als op veehouderijen.

Specialist MER-beoordelingsplicht

Met name bij veehouderijen speelt ook de MER-beoordelingsplicht (bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1994) in veel procedures. Wanneer is sprake van een MER-beoordelingsplicht? Een voorgenomen oprichting, wijziging of uitbreiding van een veehouderij met vleeskuikens, hennen, vleesvarkens of zeugen kan onder de MER-beoordelingsplicht vallen. Onze specialisten kunnen beoordelen wanneer hiervan sprake is.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.