Tools

Tool: rekenbladen veehouderijen

Als u werkt met de verspreidingsmodellen V-stacks Vergunning, V-stacks Gebied en ISL3a zijn lastige berekeningen nodig om de juiste invoerparameters te bepalen. Met behulp van onze rekenbladen voor veehouderijen worden deze berekeningen in stuk gemakkelijker. De rekenbladen zijn ook voorzien van een handig hulpmiddel om op basis van dieraantallen en stalsystemen de totale geur-, ammoniak en fijn stofemissie van een veehouderij te bepalen. Wilt u het rekenprogramma downloaden, klik dan hier.

Tool: omrekenen grond m3 naar ton

Als u werkt met het Besluit bodemkwaliteit is het vaak nodig om gewicht om te rekenen naar m3 en omgekeerd. Geen lastige berekening. Vervelend is het wel, dat in het besluit op verschillende plaatsen verschillende getallen worden gebruikt. Daarom hebben we een rekenprogramma gemaakt. Dit programma gebruikt het gemiddelde van de diverse waarden die voor de materialen in het Besluit staan. Met het rekenprogramma kunt u de omrekening snel maken. Wilt u het rekenprogramma downloaden, klik dan hier.