Afvalstoffen

By 28 maart 2017Specialismen

Advies afvalstoffen

“Een goed advies gooi je ook niet zomaar weg”

Specialisten op het gebied van de wet- en regelgeving over afvalstoffen

De Roever is 20 jaar huisadviseur geweest van het Ministerie van VROM, afdeling Afvalstoffen, op het gebied van de uitvoering van de wetgeving voor gevaarlijk afval. In die periode is een ruime ervaring opgedaan met beleidsontwikkeling, beleidsondersteuning en vergunningverlening op het gebied van afvalstoffen. Naast het opstellen van verklaringen van geen bedenkingen en inzamelvergunningen hebben wij meegewerkt aan het opstellen van het Landelijk Afvalbeheersplan I en II en het rapport “De Verwerking Verantwoord”. Kennis die ook voor u van belang kan zijn.

Dienstverlening op gemeentelijk en provinciaal niveau

Als discussies spelen over de vraag of sprake is van een afvalstof of een niet-afvalstof, dan kunnen wij u daarbij adviseren. De dienstverlening richt zich verder op ondersteuning bij beleidsontwikkeling voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen en het oplossen van specifieke problemen met betrekking tot de verwijdering van afvalstoffen.

Acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV) en administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de procedures voor de administratieve organisatie en interne controle van afvalverwijderende bedrijven dienen bij de aanvraag te worden gevoegd. Wij kunnen voor bedrijven dus procedures opstellen of voor het bevoegd gezag de beoordeling van deze procedures verzorgen. Onze kennis met betrekking tot de risico’s van afvalverwijdering waarborgt een gedegen aanpak van deze procedures.

Overige dienstverlening

De laatste jaren wordt De Roever Omgevingsadvies regelmatig gevraagd ondersteuning te bieden door het opstellen van specifieke rapportages en het uitvoeren van onderzoeken voor het beheer van afvalstoffen. Ook hier is gebleken dat onze adviseurs hun kennis en ervaring op een breed gebied kunnen toepassen.

EVOA

Bij export van afvalstoffen moet u voldoen aan de EVOA. De regelgeving hiervoor is complex en de naleving wordt intensief gecontroleerd. Het is belangrijk dat u de juiste procedures volgt en formulieren, zoals de Annex VII, foutloos invult. Wij kunnen u in deze complexe materie ondersteunen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.