Afvalwater

By 28 maart 2017Specialismen

Afvalwater

Afvalwater in de omgevingsvergunning

Bij bedrijven die niet rechtstreeks op het oppervlaktewater lozen moeten voorschriften voor lozing van afvalwater in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Omdat onze specialisten vele Wm-procedures van verschillende soorten bedrijven behandelen, kunnen zij snel en vakkundig adviseren. Ons advies bevat naast de motivering tekstblokken die rechtstreeks in brieven en (ontwerp)beschikkingen kunnen worden gebruikt.

Wm-handhaving lozingen afvalwater

In de Wm-vergunning en AMvB’s zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de lozing van afvalwater. Bij integrale Wm-controles worden controlevoorzieningen en olie- slib- en vetafscheiders gecontroleerd om na te gaan of aan de geldende lozingsvoorschriften wordt voldaan. Bij Waterwetplichtige bedrijven worden gesignaleerde problemen vastgelegd in de rapportage, zodat het Wm-bevoegd gezag de waterkwaliteitsbeheerder op de hoogte kan brengen.

Waterwet-handhaving lozingen afvalwater

Ook voor waterkwaliteitsbeheerders controleren wij bedrijven op de naleving van de voorschriften die in de Wvo-vergunning of AMvB zijn vastgelegd. Zo nodig ontvang het bedrijf een brief met een duidelijke omschrijving van de eventuele tekortkomingen. Als u dit wenst worden de gegevens ook gemuteerd in uw informatiesysteem.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.