Bodemkwaliteitskaarten

By 28 maart 2017Specialismen

Bodemkwaliteitskaarten

Beschikt uw gemeente al over een bodemkwaliteitskaart? Deze kaart moet zijn gebaseerd op het Besluit Bodemkwaliteit (sinds 1 januari 2008 van kracht) en de bijbehorende Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten. Een dergelijke kaart vergemakkelijkt het proces bij het hergebruiken van grond, zorgt voor transparantie en de bodemkwaliteitskaart is de basis voor lokaal beleid.

Generiek of gebiedsspecifiek beleid

Elke gemeente kan voor haar grondstromenbeleid kiezen tussen het generieke of het gebiedsspecifieke kader. Gebiedsspecifiek beleid creëert ruimte voor het oplossen van knelpunten en/of het beschermen van gevoelige gebieden. Als wordt gekozen voor een gebiedsspecifiek beleid dan moeten een Nota bodembeheer en een bodemkwaliteitskaart worden opgesteld. In het generieke beleid is een bodemkwaliteitskaart niet verplicht. Toch is ook dan een bodemkwaliteitskaart een goed en nuttig hulpmiddel voor grondverzet.

Nota Bodembeheer

In de Nota bodembeheer worden de beleidsmatige keuzes onderbouwd van het gebiedsspecifieke beleid. Ook is hierin beschreven welke specifieke regels er gelden bij grondverzet binnen de gemeente.

Waarom een bodemkwaliteitskaart?

Het hebben van een bodemkwaliteitskaart heeft de volgende voordelen:

  • Een bodemkwaliteitskaart kan dienen als bewijsmiddel bij het hergebruik van grond. Partijkeuringen zijn dan niet meer nodig!
  • Een bodemkwaliteitskaart geeft inzicht in de verhoogde achtergrondgehalten die aanwezig zijn binnen de gemeente. Daarmee vormt het de basis voor een transparante beoordeling van onderzoeksrapporten.
  • Een bodemkwaliteitskaart is nodig bij gebiedsspecifiek beleid en is daarmee een hulpmiddel voor het oplossen van knelpunten.

Hoe kom ik aan een bodemkwaliteitskaart?

De Roever Omgevingsadvies kan voor u een bodemkwaliteitskaart opstellen. Uiteraard brengen wij hiertoe uw specifieke situatie en wensen in beeld. Voor dit werk kunnen wij geheel vrijblijvend een offerte opstellen.

Wat krijg ik hiervoor?

Wij maken de bodemkwaliteitskaart in AutoCad. Voor meer informatie hierover kijk op onze pagina kaartmateriaal. U ontvangt van ons een bodemkwaliteitskaart op A0-formaat en een digitale versie. Op de kaart zijn de verschillende kwaliteitszones in verschillende kleuren aangegeven. De digitale kaart is geschikt voor het gebruik in het gemeentelijk GIS-systeem. De papieren versie is handig bij overleggen.

Ook de nota bodembeheer kunnen wij opstellen. Wij begeleiden dan het gehele proces tot het maken van beleidskeuzes.

Exrtra mogelijkheden

U kunt uw nota bodem uitbreiden met lokale bodemambities. Bodem is immers meer dan de chemische bodemkwaliteit. Door lokale bodemambities vast te stellen ontstaat helderheid voor de burger en ook andere overheden over de visie van de gemeente over items zoals warmte-koudopslag, archeologie en nog veel meer. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, per e-mail via n.vd.wijngaard@deroever.nl, of telefonisch via 073 594 10 11.