Energie

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen staat bij overheid en bedrijven steeds meer in de belangstelling. Een belangrijke onderdeel van duurzaam ondernemen is zuinig omgaan met energie. Een reële energiebesparing levert ook een kostenbesparing op. Toch is energiebesparing niet altijd vanzelfsprekend. Hiervoor is kennis en motivatie nodig.

Project Stad en MKB

Het project ‘Stad & MKB’ stimuleert gemeenten toezicht te houden op het treffen van wettelijke verplichte éénvoudige energiebesparende maatregelen. Het bedrijvenbestand van een gemeente bestaat voor een groot deel uit MKB (midden- en kleinbedrijf). Een energiebewust MKB is daarom van belang voor een substantiële energiebesparing binnen de gemeente en draagt positief bij aan het nationale klimaatbeleid.

Nadere eisen energie

Ook bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, moeten energiebesparingsmaatregelen treffen. De overheid moet dat stimuleren. In een beperkt aantal situaties is het mogelijk om maatregelen op te leggen, door het stellen van een nadere eis. Een recent voorbeeld hiervan is het afdekken van koelingen in supermarkten. Over het stellen van nadere eisen kunnen wij u adviseren.

Energiebesparingsonderzoek

Bedrijven die als grootverbruiker worden gezien kunnen worden verplicht om een energiebesparingonderzoek uit te voeren en bepaalde maatregelen te treffen. Wij kunnen energiescans uitvoeren of beoordelen. Bij bouw of nieuwvestiging is een goed moment om in het ontwerp stadium rekening te houden met mogelijkheden om energie te besparen.

BBT en energie

Vergunningplichtige bedrijven moeten altijd aan BBT (Best Beschikbare Technieken) voldoen. Bij de aanvraag om omgevingsvergunning kan een energiebesparingonderzoek worden verlangd.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.