Houtopstanden

Binnen de houtopstanden van de Wet natuurbescherming is het voornaamste doel het in stand houden van het areaal bossen en beplanting in Nederland. Daarmee wordt de functie van bossen en beplanting gegarandeerd als habitat voor dieren en planten, als recreatiegebied en als groene long voor het dichtbevolkte Nederland. Met het onderdeel houtopstanden krijgt u te maken wanneer u bossen of rijenbeplanting wilt vellen waarop de Wet natuurbescherming van toepassing is. Dit kan gelden voor bos, maar ook voor andere houtopstanden zoals houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplanting van bosplantsoenen.

Het onderdeel houtopstanden is van toepassing wanneer:

  • de houtopstand buiten de vastgestelde bebouwde kom houtopstanden ligt;
  • de houtopstand groter is dan 10 are (1.000 vierkante meter) of het gaat om bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer.

Niet alle houtopstanden vallen onder de definitie houtopstanden in de Wet natuurbescherming. De Roever Omgevingsadvies heeft specialisten in dienst op het gebied van houtopstanden. Zij kunnen een adviesrapport opstellen op het gebied van Houtopstanden.

Een adviesrapport houtopstanden bestaat uit:

  • het vaststellen van de huidige situatie;
  • het vaststellen van de gewenste situatie;
  • het vaststellen van het huidige bestemmingsplan;
  • het vaststellen van de veranderingen;
  • eventueel terreinbezoek om concrete informatie over het gebied te verzamelen;
  • opstellen van een rapportage met de onderzoeksresultaten en advies.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Dan kunt u contact opnemen met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.