Melden ontvangst en afgifte

By 28 maart 2017Specialismen

Melden ontvangst en afgifte

Op 1 januari 2005 zijn het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de bijbehorende Regeling in werking getreden. In deze stukken is vermeld in welke situaties de ontvangst en afgifte van afvalstoffen gemeld of geregistreerd moet worden. Verder blijkt hieruit wanneer een begeleidingsbrief of omschrijvingsformulier moet worden verstrekt.

Door de vele verwijzingen en uitzonderingen die in het Besluit en de Regeling zijn opgenomen, is het geheel moeilijk te doorgronden. Daarom hebben wij stroomschema’s gemaakt waarmee u op eenvoudige wijze het Besluit en de Regeling kunt toepassen.

Downloads:

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.