Wet natuurbescherming

De Roever Omgevingsadvies heeft specialisten in dienst op het gebied van de Wet natuurbescherming. Zij kunnen uw plannen voorzien van advies en stellen onderzoekrapporten op. Meerdere adviseurs hebben ervaring met het afhandelen van meldingen en vergunningsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming.

Gebieden waarop wij u kunnen voorzien van advies zijn:

  • Stikstofonderzoek / gebiedsbescherming;
  • QuickScan Soortenbescherming / verdiepend onderzoek;
  • Houtopstanden.

Onderzoeken kunnen los, maar ook gecombineerd worden uitgevoerd.