Veehouderij en geur

By 28 maart 2017Specialismen

Veehouderij en geur

Specialist omgevingsvergunningen veehouderijen en geur

De Roever Omgevingsadvies is specialist op het gebied van veehouderijen. Onderdeel van dit specialisme is de geurbeoordeling van veehouderijen. Met de Wet geurhinder en veehouderij zijn wij dan ook volop aan de slag. Wij beoordelen jaarlijks vele aanvragen om omgevingsvergunning van veehouderijen en stellen de omgevingsvergunning op. Ook voeren wij onderzoeken uit naar de geuraspecten van veehouderijen voor ruimtelijke plantoetsen (toets omgekeerde werking). Met het opstellen van een geurgebiedsvisie en een geurverordening (voorafgegaan door een quick-scan) hebben wij veel ervaring. Om geurcontouren goed en mooi in beeld te brengen gebruiken wij AutoCad. Ook geven wij cursus over geurhinder en veehouderijen. Deze cursus is druk bezocht en zeer goed gewaardeerd.

Berekeningen geur

Wij kennen alle details van de programma’s V-stacks vergunning en V-stacks gebied waarmee de geurverspreiding van veehouderijen wordt berekend. De minimale uittredesnelheid is aangepast, naar aanleiding van ons onderzoek. Hieruit bleek, en zo is inmiddels door InfoMil erkent, dat de berekeningen fout gaan met een lage uittredesnelheid. Voor de geurberekeningen is verder een juiste bepaling en interpretatie van de verschillende parameters van belang. Wij combineren technische en juridische kennis. Dit laatste is bijvoorbeeld van belang voor het bepalen van de vergunde rechten en het vertalen naar een juiste geurberekening,

Geuroverlast?

Als een omwonende overlast van een veehouderij ondervindt of vreest, kunnen wij een analyse van de situatie of een beoordeling van de omgevingsvergunning maken. Onze rapporten kunnen worden gebruikt in bezwaarprocedures (zienswijze) en in beroepsprocedures. Deze procedures kunnen wij ook volledig uitvoeren.

Geurcontouren en bouwplannen

Voor bouwplannen (van een uitbouw tot volledige woonwijken) moeten de geurcontouren van veehouderijen in de omgeving in beeld worden gebracht. Wij brengen geurcontouren van veehouderijen in beeld. Dit kunnen wij rapporteren met een volledige onderbouwing voor het aspect geur (toets omgekeerde werking).

Hoge uittredesnelheden

Een aanvraag die voorziet in een hoge uittredesnelheid (bijvoorbeeld 10 m/s) moet voldoende waarborgen bevatten. Met een uitgebreide beoordeling voorkomen wij dat de oplossing alleen op papier bestaat.

Meer informatie

Wat wij op het gebied van veehouderij en geur voor u kunnen betekenen staat verder uitgebreid beschreven op deze website onder “Milieu en ruimte” onder de link geurverordening. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.geurcontouren.nl. Dit is een web-site van De Roever Omgevingsadvies. Hierop presenteren wij uitgebreid wat wij doen op het gebied van geurhinder en veehouderijen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.