Activiteitenbesluit

By 28 maart 2017Vergunningen

Activiteitenbesluit: meldingen en maatwerkvoorschriften

Algemene regels een regelwoud: onze adviseurs weten de weg

Steeds meer activiteiten vallen onder algemene regels en zijn dus niet meer vergunningplichtig. Nadeel daarvan is dat bedrijven vaak moeilijk kunnen achterhalen welke regels voor hen gelden. Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (bekend als het Activiteitenbesluit) kent veel uitzonderingsbepalingen en verwijzingen naar andere regels zoals PGS- en BRL-richtlijnen. De adviseurs van De Roever Omgevingsadvies kennen de weg in dit woud van regels. Producten zoals het Handboek checklisten handhaving en De Roever Textbase maken deze regelgeving beter toegankelijk. In onze bibliotheek zijn alle noodzakelijke richtlijnen aanwezig. Daardoor kunnen we snel en vooral juist adviseren.

Melding Activiteitenbesluit

Wij kunnen meldingen beoordelen en afhandelen of opstellen en indienen. Onze adviseurs hebben veel kennis en ervaring op dit gebied. Ook zijn zij bekend met de formulieren en programma’s voor het indienen van meldingen. Ook hebben wij specialisten in huis die met AutoCad kunnen werken om de nodige tekeningen te maken of aan te passen. Klik hier voor meer informatie.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Voor een aantal activiteiten is naast een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. De OBM vormt een toestemming (of weigering) van het bevoegd gezag om met de gemelde activiteiten op de gemelde locatie van start te kunnen gaan. Onze adviseurs, met jarenlange ervaring op het gebied van omgevingsvergunningen, kunnen voor u de OBM opstellen of beoordelen.

Voldoen aan de norm en toch overlast?: onderzoek en maatwerkvoorschriften

Een belangrijk nadeel van algemene regels is dat ook de normen niet zijn toegespitst op de individuele situatie. Steeds vaker krijgen we te maken met situaties dat sprake is van overlast terwijl wel aan de normen wordt voldaan. Belangrijk knelpunt is bijvoorbeeld het geluid in de nachtperiode waarbij geen rekening wordt gehouden met het (landelijke) karakter van de omgeving. In dat geval kunnen maatwerkvoorschriften een oplossing bieden. Onze senior-specialist akoestiek kan in dit soort situaties de geluidbelasting in beeld brengen en de ernst ervan weergeven. Met eventuele ondersteuning door onze juristen kunnen we ervoor zorgen dat maatwerkvoorschriften worden opgelegd.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.