Omgevingsvergunning

By 28 maart 2017Vergunningen

Omgevingsvergunning

Adviseur milieuvergunningen

De Roever Omgevingsadvies is specialist op het gebied van omgevingsvergunningen voor zowel industriële bedrijven als veehouderijen. Wij hebben veel ervaring met de afhandeling van aanvragen om omgevingsvergunning van zowel bedrijven die vallen onder het bevoegd gezag van de gemeente als onder de provincie. Jaarlijks adviseren wij in honderden vergunningprocedures.

Verder hebben wij teams met specialisten op de diverse milieugebieden. Advisering op het gebied van de Wet milieubeheer stelt hoge eisen aan de organisatie. Het milieu kent immers veel facetten. Als adviseur moet je op de hoogte zijn van de geldende wet- en regelgeving, maar ook van de recente jurisprudentie. De ontwikkelingen op dit gebied gaan zo snel dat alleen een professionele organisatie met voldoende specialisten dit bij kan houden en verwerken. De Roever Omgevingsadvies voldoet aan de kwaliteitseisen die de overheid stelt aan uitvoeringsorganisaties.

Aanvragen omgevingsvergunning voor bedrijven

Voor bedrijven kunnen wij de aanvraag om omgevingsvergunning verzorgen. Omdat wij ook vergunningen opstellen hebben wij zowel de technische als de juridische kennis op het gebied van omgevingsvergunningen. Wij weten dan ook als geen ander welke eisen (zouden moeten) gelden voor een aanvraag. Ook kunnen wij al op voorhand aangeven aan welke eisen formeel moet worden voldaan. Hiermee kan dan al vroegtijdig rekening worden gehouden. Een goede vergunning begint met een goede aanvraag. Bovendien kan met een goede aanvraag de procedure sneller worden doorlopen. Het adviseren voor bedrijven doen wij vanuit een apart cluster bedrijfsadvisering. Voor meer informatie hierover kunt u hier onze brochure bedrijfsadvisering downloaden.

Milieuspecialisten

Onze adviseurs vergunningen worden op diverse vakgebieden ondersteund door specialisten. Wij hebben onder meer specialisten voor:

  • Afvalstoffen
  • Geluid
  • Bodem
  • Geur
  • Juridisch
  • Lucht
  • Energie
  • Veiligheid

Specialist, senioradviseur milieu, adviseur milieu

In ieder cluster zijn meerdere senior- medior- en junior-adviseurs werkzaam. Gecombineerd met onze specialisten op de diverse vakgebieden bieden wij een totaaloplossing voor alle werkzaamheden op het gebied van de Wet milieubeheer. Doordat er ruim 30 medewerkers bij ons in dienst zijn, kunnen wij de kwaliteit en continuïteit van onze advisering garanderen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.