Vergunningen

By 28 maart 2017Vergunningen

Vergunningen

Afhandelen aanvraag (gedeeltelijk) uitbesteden

Vanaf het eerste initiatief tot een definitieve, onherroepelijke vergunning is een lange weg. U kunt het hele traject aan ons toevertrouwen, maar ook op elke gewenste fase instappen. Waar u echter ook instapt, van één ding bent u verzekerd: het wordt allemaal voor u geregeld!

Opstellen van considerans en voorschriften

Jaarlijks handelen onze specialisten en allround vergunningverleners enkele honderden aanvragen af voor zeer uitlopende categorieën inrichtingen op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau. Uitwisseling van kennis en ervaring tussen collega’s zorgt ervoor dat de dienstverlening up-to-date blijft en beantwoordt aan onze kwaliteitsstandaard.

Maatwerk vergunning

Opstellen van de complete ontwerpbeschikking kan plaatsvinden volgens uw standaarden. Ons advies heeft de vorm van het te nemen ontwerpbesluit in uw eigen opmaak. Dit hoeft door u alleen nog te worden ondertekend, verstuurd en gepubliceerd.

Gegarandeerd binnen de termijnen

Wij garanderen verder dat wij aanvragen om vergunningen afhandelen binnen de wettelijke termijn. U ontvangt van ons binnen tien weken na ontvangst van de ontvankelijke aanvraag ons advies. Halen we deze termijn niet, dan nemen wij de dwangsom voor onze rekening. Voor meer informatie, kijk onder flexibel milieuadvies.

Meer informatie voor de overheid

Voor meer informatie, download onze leaflet Vergunningen.

Aanvragen van vergunningen

Moet u een omgevingsvergunning aanvragen? Door de milieuregels goed toe te passen en de juiste procedure te volgen kunt u veel tijd en kosten besparen. Wij stemmen de aanvaag af op uw bedrijf, situatie en wensen. Wij stellen een aanvraag op die flexibel is en rekening houdt met de toekomst van uw bedrijf. Bij nieuwe plannen levert dit u tijdwinst op omdat dan niet altijd een nieuwe procedure nodig is. Wij gaan verder door u in het vervolgtraject te adviseren over de eisen en beperkingen die in de omgevingsvergunning staan.

Een brede kijk op milieuzaken

Waar nodig roepen wij de hulp in van onze specialisten. Zij voeren de onderzoeken uit en stellen de rapportages op die bij de aanvraag moeten worden gevoegd.

Afstemming

Wij zorgen ook voor de afstemming met andere werkvelden zoals ruimtelijke ordening en de bouwvergunning en waarborgen dat u de juiste stappen neemt die nodig zijn om uw activiteiten te ontplooien.

Voor meer informatie, download hier onze bedrijfsbrochure.