Wij zijn trots op ons kantoor

 

Wij zijn trots op onze werkplekken

 

Wij zijn trots op onze keuken en woonkamer

 

Wij zorgen voor uw omgevingsvergunning

 

Wij zoeken het tot op de bodem voor u uit

 

Wij horen alleen maar positieve geluiden

Berekening stikstofdepositie (AERIUS) bij bouwwerkzaamheden

Met de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering waren tijdelijke (bouw)werkzaamheden vrijgesteld van natuurvergunningsplicht voor het aspect stikstofdepositie. Deze bouwvrijstelling is met de uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022 in de zaak Porthos komen te vervallen. Dit houdt in dat nu (net als tot 1 juli 2021 het geval was) bij bouwwerkzaamheden weer onderzocht moet worden of sprake is van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Bij bouwwerkzaamheden kunnen emissies van stikstofoxiden en ammoniak optreden door voertuigbewegingen en het gebruik van (vaak diesel aangedreven) mobiele machines, zoals graafmachines, kranen en loaders, aggregaten en pompen. Vaak is in de bestemmingsplanfase nog niets bekend over de exacte invulling van het bouwproces, maar is wel al een berekening van de stikstofdepositie nodig.

Lees verder…

De Roever Omgevingsadvies

De Roever Omgevingsadvies heeft een brede kijk op milieuzaken. Dit komt tot uiting in een veelheid aan disciplines. Met circa 30 milieuadviseurs beschikt De Roever over specialisten op tal van werkgebieden.

In de 45 jaar dat De Roever Omgevingsadvies actief is, heeft het bureau een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Wat echter in al die jaren gelijk is gebleven, is de mentaliteit en werkethiek. Die stond en staat in het teken van klantgericht opereren. Onze betrokkenheid bij het milieu impliceert bovendien een onafhankelijke opstelling. Gevoegd bij de kwaliteit van de dienstverlening verklaart dit waarom veel opdrachtgevers van het eerste uur nog steeds gebruik maken van onze diensten. Als huisadviseur of in de vorm van detachering, uitbesteding of helpdesk support. Maar altijd met de brede kijk die onze opdrachtgevers van ons gewend zijn.

Vergunningen De Roever
Vergunningen

Vanaf het eerste initiatief tot een definitieve, onherroepelijke vergunning is een lange weg. U kunt het hele traject aan ons toevertrouwen, maar ook op elke gewenste fase instappen. Waar u echter ook instapt, van één ding bent u verzekerd: het wordt allemaal voor u geregeld!

Handhaving de Roever
Handhaving

Mocht het nodig zijn over te gaan op repressieve handhaving, dan verzorgen wij het hele traject, van vooraanschrijvingen tot bestuursdwangaanschrijvingen en dwangsombesluiten. Onze juristen zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het bestuursrecht.

specialisten - de roever
Specialismen

Regelmatig moet een bepaald milieuaspect diepgaand worden beoordeeld, geanalyseerd of onderzocht. Wij hebben specialisten op de diverse milieugebieden. Zij weten veel over hun vakgebied én kennen ook als geen ander de juridische kanten van het vakgebied.

Omgeving Roever
Omgeving

Bij het opstellen van een ruimtelijk plan moet een goed woon- en verblijfsklimaat worden gegarandeerd. De milieuaspecten van de omgeving, zoals wegen en bedrijven, moeten hiertoe worden onderzocht. Ook moet worden onderzocht of de bestaande omgeving niet in haar belangen wordt geschaad.

Juridisch De Roever
Juridisch

Wet- en regelgeving vormt het kader waarbinnen milieu- en ruimtelijke ordeningsvraagstukken zich afspelen. In een veelheid aan regels is opgenomen welke activiteiten zijn toegestaan en welke randvoorwaarden daarbij gelden.

Beleid De Roever
Beleid

Als gemeente ontwikkelt u gemeentespecifiek beleid om de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Evenementenbeleid, energiebeleid, geurbeleid, lichtbeleid, geluidbeleid en horecabeleid zijn voorbeelden van beleid, waarbij milieuaspecten zijn betrokken.

Software De Roever
Software

Vanaf 1990 brengen wij De Roever Milieuvoorschriften (DRM) op de markt. Dit programma is bedoeld om milieuvergunningen op te stellen. Uitgangspunt bij DRM is dat de vergunningverlener bewust de vergunning samenstelt en dus een selectie maakt van voorschriften die in de vergunning worden opgenomen.

Cursussen De Roever
Cursussen

De Roever geeft cursussen op diverse vakgebieden. Deze cursussen zijn gebaseerd op de kennis en ervaring uit onze praktijk. Cursussen van De Roever kenmerken zich door de praktische inhoud. U leert niet alleen de theoretische achtergronden, maar juist ook de toepassing in het werk.

Nieuws

De nieuwe Omgevingswet komt eraan!

By | Nieuws

In januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Ben jij goed voorbereid? Meld je aan voor ons seminar in Veghel en krijg inzicht in de aanstaande veranderingen. Hoewel de implementatie van de nieuwe Omgevingswet tot nu toe niet vlekkeloos is verlopen, kun jij je er wel optimaal op voorbereiden. We nodigen je graag uit voor ons seminar om je verder te verdiepen in dit onderwerp.

Sprekers
Onze deskundige sprekers, Wilbert van Eijk van Van Iersel Luchtman Advocaten (VIL) en Norma van den Wijngaard van De Roever, zijn ervaren professionals in het omgevingsrecht. Wilbert heeft uitgebreide ervaring in het adviseren en procederen in diverse omgevingsrechtelijke zaken. Norma brengt meer dan 20 jaar ervaring mee als bedrijfsadviseur en vergunningverlener. Zij delen graag hun kennis met jou tijdens de seminar.

De Omgevingswet
Tijdens dit seminar belichten onze sprekers de gevolgen van de Omgevingswet aan de hand van praktijkvoorbeelden. We zullen belangrijke onderwerpen behandelen, waaronder:

  • Voor welk probleem is de Omgevingswet een oplossing?
  • Wat betekent deze nieuwe wet voor jouw bedrijf?

Aanmelden & details
Kijk jij er ook naar uit om weer in contact te komen met vakgenoten? Dit seminar vindt plaats op woensdag 29 november 2023 van 15:00 tot 17:00 uur in het Grand Café van MILON, gelegen aan de Rembrandtlaan 4 in Veghel. Deelname is kosteloos, maar vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen raden we je aan om je tijdig aan te melden. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar info@milon.nl, ter attentie van Jacqueline. Als je je al hebt aangemeld via Van Iersel Luchtman Advocaten, hoef je dat niet nogmaals te doen.

Koen Driessen start volgende maand bij De Roever

By | Nieuws

Het team van De Roever heeft er weer een vakman bijgekregen!

Over iets meer dan een week krijgen we bij De Roever er weer een nieuwe kracht bij! Koen Driessen heeft een arbeidsovereenkomst getekend en zoals te zien is op onderstaande foto lijken beide partijen ontzettend tevreden met deze overeenkomst. Read More

Een zilveren jubileum wordt bij de Roever gevierd!

By | Nieuws

We hebben afgelopen maand een zilveren jubileum mogen vieren en dat delen we graag met jullie!

Een zilveren jubileum is toch altijd zeer uniek en in de huidige wereld is het zelfs vele malen zeldzamer dan voorheen. Daarom zijn we bij de Roever zeer tevreden met Maarten van der Linden die al vijfentwintig jaar in dienst is bij ons. Read More