Wij zijn trots op ons kantoor

 

Wij zijn trots op onze werkplekken

 

Wij zijn trots op onze keuken en woonkamer

 

Wij zorgen voor uw omgevingsvergunning

 

Wij zoeken het tot op de bodem voor u uit

 

Wij horen alleen maar positieve geluiden

Berekening stikstofdepositie (AERIUS) nodig?

Met de nieuwe versie van AERIUS Calculator is het weer mogelijk om voor plannen of projecten berekeningen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te maken. Plannen of projecten die leiden tot een depositie van stikstof van niet meer dan 0,00 mol/ha/jaar zijn niet vergunningplichtig voor de Wet natuurbescherming (Wnb) en kunnen weer doorgang vinden.

Wij hebben ook met de nieuwe versie van AERIUS Calculator al vele onderzoeken uitgevoerd voor zeer uiteenlopende plannen en projecten. Wegens onze ervaring kunnen wij de onderzoeken snel en (kosten)efficiënt voor u uitvoeren.

Lees verder…

De Roever Omgevingsadvies

De Roever Omgevingsadvies heeft een brede kijk op milieuzaken. Dit komt tot uiting in een veelheid aan disciplines. Met circa 30 milieuadviseurs beschikt De Roever over specialisten op tal van werkgebieden.

In de 45 jaar dat De Roever Omgevingsadvies actief is, heeft het bureau een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Wat echter in al die jaren gelijk is gebleven, is de mentaliteit en werkethiek. Die stond en staat in het teken van klantgericht opereren. Onze betrokkenheid bij het milieu impliceert bovendien een onafhankelijke opstelling. Gevoegd bij de kwaliteit van de dienstverlening verklaart dit waarom veel opdrachtgevers van het eerste uur nog steeds gebruik maken van onze diensten. Als huisadviseur of in de vorm van detachering, uitbesteding of helpdesk support. Maar altijd met de brede kijk die onze opdrachtgevers van ons gewend zijn.

Vergunningen De Roever
Vergunningen

Vanaf het eerste initiatief tot een definitieve, onherroepelijke vergunning is een lange weg. U kunt het hele traject aan ons toevertrouwen, maar ook op elke gewenste fase instappen. Waar u echter ook instapt, van één ding bent u verzekerd: het wordt allemaal voor u geregeld!

Handhaving de Roever
Handhaving

Mocht het nodig zijn over te gaan op repressieve handhaving, dan verzorgen wij het hele traject, van vooraanschrijvingen tot bestuursdwangaanschrijvingen en dwangsombesluiten. Onze juristen zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het bestuursrecht.

specialisten - de roever
Specialismen

Regelmatig moet een bepaald milieuaspect diepgaand worden beoordeeld, geanalyseerd of onderzocht. Wij hebben specialisten op de diverse milieugebieden. Zij weten veel over hun vakgebied én kennen ook als geen ander de juridische kanten van het vakgebied.

Omgeving Roever
Omgeving

Bij het opstellen van een ruimtelijk plan moet een goed woon- en verblijfsklimaat worden gegarandeerd. De milieuaspecten van de omgeving, zoals wegen en bedrijven, moeten hiertoe worden onderzocht. Ook moet worden onderzocht of de bestaande omgeving niet in haar belangen wordt geschaad.

Juridisch De Roever
Juridisch

Wet- en regelgeving vormt het kader waarbinnen milieu- en ruimtelijke ordeningsvraagstukken zich afspelen. In een veelheid aan regels is opgenomen welke activiteiten zijn toegestaan en welke randvoorwaarden daarbij gelden.

Beleid De Roever
Beleid

Als gemeente ontwikkelt u gemeentespecifiek beleid om de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Evenementenbeleid, energiebeleid, geurbeleid, lichtbeleid, geluidbeleid en horecabeleid zijn voorbeelden van beleid, waarbij milieuaspecten zijn betrokken.

Software De Roever
Software

Vanaf 1990 brengen wij De Roever Milieuvoorschriften (DRM) op de markt. Dit programma is bedoeld om milieuvergunningen op te stellen. Uitgangspunt bij DRM is dat de vergunningverlener bewust de vergunning samenstelt en dus een selectie maakt van voorschriften die in de vergunning worden opgenomen.

Cursussen De Roever
Cursussen

De Roever geeft cursussen op diverse vakgebieden. Deze cursussen zijn gebaseerd op de kennis en ervaring uit onze praktijk. Cursussen van De Roever kenmerken zich door de praktische inhoud. U leert niet alleen de theoretische achtergronden, maar juist ook de toepassing in het werk.

Nieuws

Quickscan flora en fauna bij De Roever Omgevingsadvies

By | Nieuws

Wanneer er bij een ruimtelijke ingreep wordt gesloopt, gebouwd of gerenoveerd, dan is een quickscan flora en fauna vaak wettelijk verplicht. Een ecologische quickscan brengt de effecten van uw project op de mogelijk aanwezige flora en fauna in kaart. Daarnaast wordt gekeken of er een vervolgonderzoek nodig is, en welke maatregelen u kunt treffen om het project toch snel tot uitvoering te brengen.

Read More

4x 30 jaar in dienst!

By | Nieuws

Reden voor een feestje bij De Roever, want er zijn maar liefst 4 collega’s meer dan 𝟑𝟎 𝐣𝐚𝐚𝐫 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐞𝐧𝐬𝐭! Marlou, Yvonne, Ankie en Hans zijn uitgebreid in het zonnetje gezet voor het bereiken van deze prachtige mijlpaal. Wij zijn dan ook bijzonder trots op onze collega’s! Bedankt en op naar nog meer jubilea.

Read More

Team vergunningverlening verwelkomt nieuwe collega

By | Nieuws

Onlangs hebben we Richard mogen verwelkomen in team vergunningverlening. We hebben hem gevraagd om zichzelf kort aan u voor te stellen:

Hi allemaal! Ik ben Richard Cooper en ben 33 jaar. De afgelopen jaren heb ik gewerkt als leerkracht in China en heb mijn tijd in lockdown gebruikt om de studie International Relations te doen, met een focus op milieu en verduurzaming…

Read More