Over ons

Profiel

De Roever Omgevingsadvies heeft een brede kijk op milieuzaken. Dit komt tot uiting in een veelheid aan disciplines. Met circa 25 milieuadviseurs beschikt De Roever over specialisten op tal van werkgebieden:

  • Vergunningen
  • Handhaving
  • Specialisten milieu
  • Omgeving
  • Juridisch advies
  • Milieubeleid
  • Software
  • Cursussen

Wat deze dienstverlening voor u kan betekenen vindt u per specialisme uitgewerkt onder overheidsadvisering en/of bedrijfsadvisering. In de 45 jaar dat De Roever Omgevingsadvies actief is, heeft het bureau een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Wat echter in al die jaren gelijk is gebleven, is de mentaliteit en werkethiek. Die stond en staat in het teken van klantgericht opereren. Onze betrokkenheid bij het milieu impliceert bovendien een onafhankelijke opstelling. Gevoegd bij de kwaliteit van de dienstverlening verklaart dit waarom veel opdrachtgevers van het eerste uur nog steeds gebruik maken van onze diensten. Als huisadviseur of in de vorm van detachering, uitbesteding of helpdesk support. Maar altijd met de brede kijk die onze opdrachtgevers van ons gewend zijn.

Historie

De Roever Omgevingsadvies is een middelgroot adviesbureau dat in de 60-er jaren is opgericht door de heer ing. J.G. de Roever, oud-directeur Gemeentewerken van de gemeente Gorinchem. Samen met de heer ing. J.J. Petersen Nobbe richtte hij zich in de beginjaren op de technische advisering en begeleiding bij de bouw van composteringsinstallaties voor de verwerking van huisvuil. De projecten liepen van ontwerp tot en met oplevering, inclusief hinderwetvergunning. Met name de know-how van de Hinderwet vormde de basis voor de huidige expertise van het bureau.

Op dit moment is het bureau uitgegroeid tot een bedrijf met circa 25 medewerkers. Het richt zich van oudsher in hoofdzaak op overheidsadvisering op het gebied van milieuwet- en regelgeving. In 2002 is actief begonnen met bedrijfsadvisering. De combinatie van technische, procedurele en juridische kennis van onze adviseurs op het gebied van de milieuwetgeving heeft een duidelijke toegevoegde waarde voor bedrijven.

Vanaf 1 januari 2022 maakt De Roever Omgevingsadvies onderdeel uit van de NOLIM Groep. Onze technisch-juridische adviseurs hebben allemaal een hbo of academisch niveau. Daarnaast beschikken we over een aantal specialisten op de verschillende vakgebieden, met de huidige complexe regelgeving essentieel om een goede kwaliteit van advisering te waarborgen.

De Roever Omgevingsadvies is een organisatie waar collegialiteit, professionaliteit en een persoonlijke en directe benadering belangrijk zijn, zodat een goede sfeer tot samenwerking gewaarborgd is.